Începutul consultării publice de la Cimişlia privind unificarea sistemelor electroenergetice Moldova-România

Consultare publică: Interconectarea sistemelor electroenergetice Moldova-România

  Sala de şedinţe a Primăriei oraşului Cimișlia a găzduit, la mijlocul săptămânii trecute, o consultare publică referitoare la interconectarea sistemului de energie electrică din Republica Moldova cu cel din România.

  Proiectul presupune interconectarea asincronă a rețelelor electrice din ambele ţări, ceea ce reprezintă un pas important înainte în direcția integrării în piața europeană unică de energie electrică.

  Evenimentul s-a bucurat de un interes sporit, la el participând preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Dumitru Munteanu, vicepreşedintele raionului Cimişlia pentru probleme economice, Iurie Stoian, primarul oraşului, Gheorghe Răileanu, şefi ai serviciilor raionale, colaboratori ai presei regionale şi alţi cetăţeni preocupaţi de subiectul discutat. 

Începutul consultării publice de la Cimişlia privind unificarea sistemelor electroenergetice Moldova-România
Începutul consultării publice de la Cimişlia privind unificarea sistemelor electroenergetice Moldova-România

  Chiar din start, Dumitru Gorelco, angajat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Republica Moldova, a ţinut să precizeze că dezvoltarea acestui proces va oferi ţării noastre posibilitatea de a participa la piața europeană a energiei electrice, prin intermediul „ENTSO-E” (Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică).

  Această consultare publică are loc în cadrul etapei de planificare, în cadrul ei urmând să se facă evaluarea fezabilităţii şi a impactului asupra mediului, social şi economic pentru primul proiect prioritar A, care cuprinde construirea a două staţii electrice back to back (BtB) de câte 400 kV fiecare, la Vulcăneşti şi la Chişinău, precum şi a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV între aceste două localităţi. Curentul electric pentru ele va veni de la Isaccea, România.

  În continuare, se prevede aplicarea următoarelor două proiecte prioritare:

B – construirea staţiei electrice BtB şi LEA cu o capacitate de 330/400 kV România–Ungheni–Străşeni;

C – construirea staţiei electrice BtB şi LEA pentru 400 kV Bălţi-Suceava, România.

  Cei prezenți la consultarea publică au fost activi și au manifestat un interes sporit față de acest proiect, care va cuprinde opt unităţi teritorial-administrative, se va întinde pe o distanţă de 158 de kilometri, inclusiv cel mai mult pe teritoriul raionului Cimişlia – pe 35 de kilometri. Linia electrică aeriană Vulcăneşti-Chişinău va avea 511 piloni, dintre care 125 sau o pătrime din numărul lor total vor şi instalaţi pe meleagurile cimişliene. Toţi vorbitorii s-au pronunţat pentru interconectarea cât mai grabnică a reţelelor electrice ale României şi Republicii Moldova.

  Răspunzând unei întrebări adresate de reporterul „Gazetei de Sud”, organizatorii consultării publice au menţionat că etapa de implementare a primului proiect este de patru ani, dintre care: 12-15 luni vor fi rezervate pentru procedura de achiziții, inginerie și proiectare, avize și acorduri, achiziția terenurilor (exproprieri), iar 27 de luni – pentru construcție, inclusiv organizarea de șantier, testări și punere în funcțiune.

  S-a mai precizat că etapa de exploatare și mentenanță a proiectului în cauză va fi de 30-40 de ani.

 Reprezentanţii Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” au declarat că în momentul identificării surselor de finanțare, proiectul va trece de la faza de planificare la cea de implementare, respectiv, pregătirea proiectului de execuție, obținerea avizelor/autorizațiilor, construcția și montajul echipamentelor, punerea în funcțiune și exploatare.

  În timpul derulării consultării publice, organizatorii acesteia au pus la dispoziţia participanților câte un formular pentru întrebări şi propuneri vizavi de tema pusă în discuţie.

  De asemenea, vă informăm că orice comentarii sau sugestii pot fi aduse la cunoștința Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” atât verbal (prin telefon), cât și în scris (prin poștă sau e-mail), prin completarea unui formular de sesizări. Acesta este pus la dispoziție în primării, școli, centre comunitare și alte locuri publice, care sunt ușor accesibile pentru toate părțile interesate relevante.

 Formularele  pot fi accesate şi online pe  www.moldelectrica.md