Două şedinţe ale consiliilor raionale Cantemir şi Leova, în aceeaşi zi  

   Printr-o simplă coincidenţă, şedinţele ordinare ale consiliilor raionale Leova şi Cantemir şi-au desfăşurat lucrările în una şi aceeaşi zi – pe  data de 28 septembrie 2017, ambele având agende destul de încărcate.

Leova

  În cadrul  ședinței ordinare a Consiliului Raional Leova, pe ordinea de zi au fost propuse 35 de proiecte de decizie, toate ele fiind votate, informează site-ul leova.md.

  Astfel, aleşii poporului din această unitate teritorial-administrativă au audiat raportul lui Ion Plămădeală, vicepreşedinte al raionului Leova, cu privire la nivelul pregătirii economiei și instituțiilor sociale din subordine de perioada de toamnă-iarnă 2017-2018. După examinarea acestei chestiuni, a fost adoptată o hotărâre care apreciază munca efectuată în această direcţie, dar şi stabileşte sarcini concrete privind activitatea în sezonul rece. 

O secvenţă de la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Leova din 28 septembrie 2017

  Maria Dubceac, şefa Direcţiei finanţe din cadrul Consiliului Raional Leova, a venit în faţa asistenţei cu o serie de propuneri privind rectificarea bugetului raional pentru anul curent, pe care consilierii le-au acceptat.

  La şedinţă au fost aprobate organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, Ion Gudumac, precum și ale subdiviziunilor Consiliului Raional Leova.

  După informaţia prezentată de Vladimir Barcari, şef al Secţiei administrativ-militare Leova, a fost adoptată decizia Cu privire la încorporarea în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018.

  Consilierii raionali au stabilit o serie de măsuri în vederea organizării și desfășurării sărbătorii „ Ziua națională a vinului și a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”.

  În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Raional Leova, la propunerea lui Ion Gudumac, preşedintele acestei unităţi teritorial-administrative, a fost aprobat Acordul de colaborare între raionul Ganțevici din regiunea Brest, Belarus, și raionul Leova din Republica Moldova.

Cantemir

  Tot la 28 septembrie 2017, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Raional Cantemir, în cadrul căreia a fost examinat un șir de chestiuni importante pentru viața social-economică a unităţii teritorial-administrative în cauză.

  Potrivit paginii electronice a autorităţii publice locale de nivelul al doilea, înainte de a începe examinarea propriu-zisă a ordinii de zi, președintele raionului, Andrei Ciobanu, i-a felicitat călduros pe consilierii care și-au sărbătorit ziua de naștere în perioada ce s-a scurs de la ședința precedentă a legislativului local.

  După ce președintele ședinței, Ștefan Zaharia, a anunțat onorarea simbolurilor de stat ale țării, consilierii au operat câteva modificări în agenda ședinței. Spre exemplu, s-a decis ascultarea şi dezbaterea raportului despre situația criminogenă în raion și sarcinile ce le revin colaboratorilor de poliție pentru diminuarea acesteia. Informaţia respectivă a fost prezentată  de către șeful Inspectoratului de poliţie Cantemir, Valeriu Codreanu.

  Consilierii au supus analizei situația privind pregătirea economiei și instituțiilor din sfera social-culturală a raionului pentru activitatea în sezonul rece 2017-2018, raportul în această chestiune fiind adus la cunoștința consilierilor de către Sergiu Butuc, vicepreședinte al raionului.

  Au fost ascultate informațiile cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor semestrului întâi al anului de faţă și despre modificarea bugetului raional pentru a.c., ambele fiind prezentate de către Veaceslav Cozma, șeful Direcției generale finanțe a Consiliului Raional Cantemir.

  La şedinţă au fost examinate rezultatele anului precedent de studii; a fost aprobată rețeaua de școli și clase/elevi pentru anul de studii 2017-2018; s-a discutat despre stabilirea școlilor de circumscripție și desemnarea districtelor școlare pentru perioada imediat următoare. Informaţiile referitoare la aceste trei chestiuni au fost aduse la cunoştinţa publicului de către Lilia Cebotaru, șefa Direcției generale învăţământ a Consiliului raional.

  Aleşii poporului din raionul Cantemir au stabilit categoriile și indemnizațiile de gestionare pentru conducătorii instituțiilor de învățământ preuniversitar din raion în anul actual de studii; au vorbit și despre o serie de  alte probleme din domeniile economie, ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură și alte sfere de activitate, pe marginea cărora, cu majoritatea absolută de voturi ale consilierilor prezenți la ședință, au fost adoptate deciziile corespunzătoare.