Când iarna bate la uşă…

   Un loc important în activitatea de până în prezent a Direcției învățământ din cadrul Consiliului Raional Căuşeni l-a ocupat întreprinderea acțiunilor de pregătire a instituțiilor de profil pentru sezonul rece al anilor 2017-2018.

   După cum se menţionează într-o notă informativă plasată pe pagina electronică causeni.md, în acest scop au fost identificate și utilizate sursele bugetare pentru pregătirea instituțiilor de noul an de studii. Au fost create condiții optime pentru desfășurarea cu succes a procesului educațional în instituțiile de învățământ pe tot parcursul actualului an de studii; în vederea prevenirii situațiilor de risc pentru viața și sănătatea copiilor și a angajaților din instituțiile de învățământ.

Consolidarea bazei tehnico-materiale

  Calitatea serviciilor educaționale depinde nu numai de gradul de dotare a unității de învățământ cu mijloace educaționale și didactice, dar și de condițiile de consolidare a bazei tehnico-materiale.

   Clădirea Liceului teoretic „Meşterul Manole” din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni

   La compartimentul construcțiilor capitale au fost finalizate lucrările de izolare termică a pereților, de schimbare a ferestrelor și de reparație a sălii sportive la Liceul teoretic ,,Grigore Grigoriu” de la Cârnățeni, în valoare de 4 milioane 317 mii de lei; reparația sălii sportive, a celei festive și a blocului alimentar la Gimnaziul ,,Pantelimon Erhan” din satul Tănătari, în valoare de două milioane 600 de mii de lei. La LT ,,Meşterul Manole” din Sălcuța a demarat realizarea proiectului european ,,Reforma în sistemul educațional”, în cadrul căruia  a fost valorificată deja  suma de 18 milioane de lei.

  Au fost schimbate parțial ferestrele, a fost reparat acoperișul la Gimnaziul din localitatea Ursoaia, pentru aceasta cheltuindu-se  258 de mii de lei; lucrări de renovare a apeductului și sistemului de canalizare au fost efectuate la clădirea LT ,,Mihai Eminescu” din oraşul Căușeni (667 de mii de lei), s-a făcut reparația acoperișului la Gimnaziul din Tănătarii Noi  (719 mii de lei), au fost schimbate parțial ferestrele, ușile la clădirea Gimnaziului din Ucrainca – 21,7 mii de lei, au fost schimbate ferestrele la clădirea Gimnaziului din satul Ciuflești, în valoare de 80 de mii de lei, la Gimnaziul de la Grigorievca – 239 de mii de lei și la  Gimnaziul din Plop-Știubei – 200 de mii de lei.

  Au fost efectuate lucrări de reparație a centralei termice la Gimnaziul din localitatea Chircăieștii Noi, în valoare de 229 de mii de lei, s-au făcut lucrări la LT ,,Ștefan cel Mare” de la Taraclia: termoizolarea tavanului și schimbarea ușilor la blocul A, reparația sistemului de încălzire la blocul B, fiind astfel valorificate 254 de mii de lei.

  La compartimentul reparații curente s-a reușit realizarea tuturor obiectivelor. Au fost planificate mijloace financiare în valoare de 643,360 mii de lei, fiind utilizată suma de 627,196 mii de lei.

  Cu alte cuvinte, trebuie apreciată buna pregătire a tuturor instituțiilor de învățământ pentru activitate normal în noul an de studii 2017-2018.

Asigurarea cu divers combustibil  

  În raionul Căuşeni există 25 de instituții preșcolare care utilizează gaze naturale, patru astfel de instituții folosesc cărbune, în două grădiniţe se face focul cu lemne, în alte două – cu peleţi, iar în una – cu bricheţi.

  Din cele 33 de instituții școlare care activează actualmente în această unitate teritorial–administrativă, 29 utilizează gaze naturale, una foloseşte cărbune, încă una – bricheţi, pe când în două căldura se obţine de la peleţi.

   Majoritatea instituțiilor de învăţământ sunt pregătite pentru începerea încălzirii în perioada rece a anului, dar mai există şi unele probleme, care sunt în curs de soluţionare: testarea, conform unui grafic special, a cazanelor cu alimentare cu gaze naturale; verificarea coșurilor de fum;  procurarea și instalarea cazanului la Gimnaziul ,,Prometeu” din satul Copanca; schimbarea și procurarea unor detalii la sala de cazane de la Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri” din aceeaşi localitate; procurarea unei pompe la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din comunitatea Chircăiești; contractarea și procurarea a 20 de tone de peleți pentru Gimnaziul de la Chircăieștii Noi.

  De asemenea, există necesitatea de alocări financiare de 150 de mii de lei pentru procurarea a 20 de tone de cărbune la Gimnaziul din satul Constantinovca.

  Până la începutul sezonului rece, urmează a fi ermetizate geamurile în toate instituțiile şcolare.

  Direcţia învăţământ a Consiliului Raional Căuşeni speră că buna pregătire a instituțiilor din subordine va contribui la asigurarea calității studiilor la toate treptele de școlarizare, va spori atractivitatea procesului instructiv prin diversitatea tehnologiilor educaționale aplicate.