Imagine simbol, sursa: cetatenie.eu

Problema ”non-cetățenilor” români a fost soluționată, vezi ce prevede noua ordonanță a executivului de la București

  În urma multiplelor demersuri oficiale, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Guvernul României a adoptat joi, 21 septembrie, o ordonanță de urgență (OUG) pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române care urmează să soluționeze problema zecilor de mii de tineri cetățeni români care au fost tratați abuziv drept ”non-cetățeni” de către reprezentanții unor autorități române, menționează pe o rețea de socializare, deputatul PMP Constantin Codreanu.

  Anterior, acest subiect a  devenit unul foarte stringent, în urma creșterii numărului de cetățeni români care riscau să rămână fără cetățenie, pe care au obținut-o fiind minori, odată cu părinții lor, iar aceștia nu au depus la dosar și o cerere pentru acordarea cetățeniei românești și copiilor minori. 

Imagine simbol, sursa: cetatenie.eu
Imagine simbol, sursa: cetatenie.eu

 Aproximativ 60 de mii de persoane din Republica Moldova, cât se estimează că ar fi fost afectate de această situație, își vor putea perfecta documentele, fiind recunoscuți ca cetățeni români, imediat ce ordonanța va fi publicată în Monitorul Oficial al României.
OUG din 21 septembrie 2017 oferă o soluție demnă și corectă, pe care a cerut-o insistent deputatul Constantin Codreanu.

Ordonanța de urgență din 21 septembrie 2017 prevede:

”Art. II – (1) Sunt cetăţeni români de la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, de către unul dintre părinți, persoanele pentru care nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii, odată cu părinţii care au dobândit cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română, dar au obținut, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, înscrierea ori transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine sau, după caz, înscrierea pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române a menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, în temeiul art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către ambii părinți sau, după caz, de către unul dintre părinți, fiind minori la data dobândirii sau redobândirii cetăţeniei române de către părinții lor sau, după caz, de către părintele lor.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, cu respectarea condițiilor acolo prevăzute, și persoanelor:

a) cărora, prin hotărâre judecătorească definitivă li s-au anulat, după caz, actele de stare civilă, menţiunile cu privire la dobândirea cetăţeniei române înscrise pe acestea ori actele de identitate sau documentele de călătorie românești eliberate în temeiul actelor de stare civilă sau al menţiunilor cu privire la dobândirea cetăţeniei române, cu motivarea că nu au dobândit cetățenia română, întrucât pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinţii care au obţinut cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română;
b) cu privire la care, prin hotărâre judecătorească definitivă, în alte situații decât cele prevăzute la lit. a), s-a stabilit că nu au dobândit cetățenia română, cu motivarea că pentru acestea nu s-a parcurs procedura privind dobândirea cetăţeniei române la autoritatea competentă potrivit legii odată cu părinţii care au obţinut cetăţenia română sau, după caz, cu părintele care a dobândit cetățenia română.

(3) Cererile de înscriere sau transcriere în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum şi cererile prin care se solicită înscrierea mențiunii cu privire la dobândirea cetăţeniei române pe actele de stare civilă întocmite în registrele de stare civilă române, formulate în temeiul art. 9 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și depuse la autoritățile competente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează ținându-se seama de dispozițiile alin. (1), cu îndeplinirea condițiilor acolo prevăzute. Dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân aplicabile la soluționarea acestor cereri; cu toate acestea, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copilul devenit major hotărăște asupra cetățeniei sale. Persoanele cărora li s-au respins aceste cereri până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot depune noi cereri”.

  ”Mulțumesc Guvernului României pentru adoptarea Ordonanței de urgență din 21 septembrie 2017. Interesele românilor și interesul național al României transcend diferențele de partid și ne obligă să acționăm solidar și consensual, ca oameni de stat.

  Ne vom concentra în următoarea perioadă pe elaborarea unor modificări și completări la Legea cetățeniei române care să rezolve alte aspecte încă nesoluționate: acceptarea criteriului recunoașterii ca formă de dobândire a cetățeniei, exceptarea românilor de pretutindeni și persoanelor aparținând filonului cultural și lingvistic românesc de la obligativitatea șederii în România pentru obținerea cetățeniei române, mărirea numărului de membri ai Comisiei Naționale pentru Cetățenie și altele. – a ținut să precizeze deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

  De asemenea, deputatul speră că va putea conta pe solidaritate națională transpartinică, în soluționarea acestor aspecte importante, subliniind că problemele românilor din afara granițelor trebuiesc soluționate cu maximă seriozitate și competență.