SA „Apă-Canal” Cahul va avea un Plan de dezvoltare a capacităților instituționale cu suportul partenerilor de dezvoltare

  Recent, la Cahul, în cadrul unui atelier de lucru, a fost prezentat proiectul Planului de dezvoltare a capacităților societății pe acțiunii „Apă-Canal” Cahul, transmite serviciilocale.md. La eveniment au participat reprezentanți ai autoritățile publice locale, ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, angajați ai SA „Apă-Canal” Cahul, ai băncii germane de investiții KfW, ai Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), precum și consultanți ai proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

  Evenimentul a avut drept scop prezentarea principalelor constatări ale evaluării necesităților și propunerile pentru dezvoltarea capacităților operatorului municipal SA „Apă-Canal” Cahul, identificate de către experții contractați de MSPL/GIZ. În cadrul discuțiilor de grup s-au pus în dezbatere constatările și recomandările menționate și s-au trasat prioritățile de dezvoltare ale operatorului pentru următoarea perioada. 

  Nicolae Dandiș, primarul orașului Cahul, a relevat în cadrul atelierului: „Este un document foarte important pentru dezvoltarea de viitor a operatorului municipal de aprovizionare cu apă. Elaborarea acestuia a fost posibilă doar datorită donatorilor, care investesc foarte mult în regiunea noastră. Pentru ca să avem servicii de aprovizionare cu apă este nevoie să avem un operator cu capacități care să ofere aceste servicii”

  Petru Veverița, consultant național superior MSPL/GIZ, a afirmat în context: „Suntem la o etapă foarte importantă. Raionul Cahul este, probabil, singurul raion care beneficiază de suportul tuturor donatorilor proiectului MSPL. De-a lungul ultimilor ani, prin intermediul MSPL au fost implementate și desfășurate mai multe activități, iar unul din cei mai importanți pași făcuți a fost înființarea operatorului municipal SA „Apă-Canal”.

  Simon Boehler, consultant internațional în dezvoltarea capacităților MSPL/GIZ, a declarat: „Operatorul municipal SA „Apă-Canal” Cahul este unul dintre cei mai importanți actori în procesul de prestare a serviciilor de apă și canalizare. Anume din acest considerent trebuie să ne concentrăm asupra operatorului și cum să îmbunătățim serviciile oferite de acesta. Pe lângă succesele care au fost atinse, există și câteva provocări care trebuie depășite, și anume, numirea Consiliului director al operatorului și alegerea directorului SA „Apă-Canal”, două elemente foarte importante pentru a avea o instituție eficientă și sustenabilă”

  Sergiu Guțu, şeful Oficiului KfW la Chişinău, a adăugat: „În raionul Cahul, KfW urmează să implementeze un proiect care va avea în primă fază un buget de 23,5 milioane de euro oferite sub formă de grant. Astfel, va fi complet reabilitat sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, vor fi reabilitate rețelele de apă, o stație nouă de epurare a apelor uzate. Totodată, comunitatea donatorilor s-a consolidat și a realizat, cu eforturi comune, un program de asistență tehnică pentru operatorul SA „Apă-Canal” Cahul. Vom aprecia mult ca acest document – Plan de Acțiuni – să fie agreat și susținut de către beneficiar”

  Andrei Cantemir, coordonator național de programe SDC, a afirmat, la rândul său: „Pe lângă investițiile făcute în infrastructura fizică, pentru orice donator este foarte importantă durabilitatea sau cât de mult va servi această infrastructură. Deci, în final contează cine gestionează aceste sisteme. De aceea, noi, partenerii de dezvoltare, punem accent pe operatorul care va gestiona aceste sisteme, adică operatorul SA „Apă-Canal” Cahul, care trebuie să fie unul capabil și eficient în prestarea serviciilor de apă și de canalizare de calitate”.

  Gheorghe Ghețivu, director interimar SA „Apă-Canal” Cahul, a relevat: „Documentul elaborat de către experți ne va ajuta în primul rând să ne vedem punctele tari și, mai ales, cele slabe. Doar astfel ne vom putea da seama unde ne aflăm și ce pași trebuie să întreprindem pe viitor”.

  După atelierul de lucru, în partea a doua a zilei, partenerii de dezvoltare au avut o întâlnire de lucru cu membrii Comitetului local de cetățeni (CLC) din comuna Lebedenco, unde au fost puse în discuții următorii pași în implementarea etapei întâi a proiectului „Apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, acesta fiind finanțat din mijloacele SDC, aflat la etapa de proiectare. 

  Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Republica Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Sorina REMENTOVA