ședință, școală profesională

Învățământul profesional tehnic cu profil agroindustrial, vor încerca să îmbunătățească calitatea educației

   În perioada 11-13 septembrie 2017, reprezentanții a șase instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agroindustrial s-au reunit în ședințe de lucru pentru a discuta despre dezvoltarea sistemului de formare profesională, asigurarea calității educației și formării profesionale la nivel de sistem, precum și despre dezvoltarea competențele persoanelor cu atribuții în furnizarea programelor de formare profesională, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

ședință, școală profesională
sursa: madrm.gov.md

  Întrunirile au avut loc în cadrul fiecărei instituții și au reunit cadre didactice de specialitate, maiștri – instructori, șefi de catedre, administrația din instituțiile de învățământ care au discutat despre implicarea partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională, menționând structurile de dialog social la nivel local și regional existente și mecanismele de coordonare. 

   De asemenea, subiect de discuție a fost și stabilirea ofertei de calificări profesionale pe termen mediu și lung, care urmează a fi ajustată anual pe baza unui model de planificare strategică a ofertei de formare profesională pentru învățământul profesional tehnic, în scopul asigurării relevanței ofertei în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii.

  Totodată, toate instituțiile au decis că prin crearea unui Consiliu național consultativ pentru învăţământul din domeniul agroindustrial vor reuși să realizeze o planificare strategică în sistemul de învățămînt profesional și să reprezinte interesele angajatorilor, asociaţiilor, angajaţilor/sindicatelor, administraţiei publice, ale organizaţiilor guvernamentale relevante, ale societăţii civile.

  În cadrul ședințelor au fost vizate și subiectele ce țin de  asigurarea calității educației și formării profesionale la nivel de sistem, îmbunătățirea calității infrastructurii educaţiei şi formării profesionale, precum și  realizarea schimbului de bune practici la nivel internaţional.

  În urma discuțiilor,cadrele didactice au conștientizat necesitatea formării unui sistem de învățământ deschis, capabil să ajungă la un nivel înalt de integrare cu mediul economic, asigurând elevilor o formare profesională adecvată cerințelor pieței forței de muncă.