Cum arată cele nouă noi ministere ?

   După ce Guvernul și-a asumat în anul 2016, realizarea reformei administraţiei publice centrale, prin optimizarea numărului de ministere, al autorităților publice şi costurilor administrative, în această săptămână a fost făcut pasul cel mai vizibil.

  Parlamentul a acceptat solicitarea Prim-ministrului, Pavel Filip, de a adopta o nouă listă a ministerelor. În urma restructurări au rămas doar 9 ministere, după ce acestea au fost comasate.

 Astfel,  Ministerul Economiei îşi modifică denumirea în Ministerul Economiei şi Infrastructurii Muncii  şi va absorbi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor care v-a fi condus de Octavian Calmâc. 

Guvernul Republicii Moldova, sursa: InfoPrut.ro

  Ministerul Culturii îşi modifică denumirea în Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi va absorbi Ministerul Educaţiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului, fiind condus de Monica Babuc.  Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei îşi modifică denumirea în Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi va absorbi Ministerul Sănătăţii, care v-a fi gestionat de Stela Grigoraș.

     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor îşi modifică denumirea în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi va absorbi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și a Ministerul Mediului, urmând să fie condus de Vasile Bâtcă.

     Astfel, competenţele în domeniul construcţiilor exercitate în prezent de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor se transferă în competenţa Ministerului Economiei şi Infrastructurii, iar competenţele de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul cercetării exercitate în prezent de Academia de Ştiinţe a Moldovei se transferă în competența Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Celelalte 5 ministere care nu au fost comasate, vor activa în continuare sub conducerea miniștrilor anteriori.
  Ministerul Finanţelor, va fi condus de Octavian Armașu. În fruntea Ministerului Justiţiei rămâne Vladimir Cebotari, iar Andrei Galbur va îndeplini în continuare atribuțiile Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

  În fruntea Ministerul Afacerilor Interne rămâne Alexandru Jizdan, iar Ministerul Apărării, va fi condus provizoriu de viceministrul Gheorghe Galbur.

  Mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea prevederilor proiectului vor fi acoperite din mijloacelor aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2017 prevăzuți pentru implementarea Strategiei de reformă a administrației publice.