ștefan cel mare, leova, domnitor

Domnitorul Ștefan cel Mare, comemorat de urmașii din sudul țării

  În primele zile ale lunii iulie, întreaga suflare naţională îl cinsteşte cu pietate pe cel mai mare voievod al  Moldovei si apărător al neamului – Ştefan cel Mare şi  Sfânt. Aşa a fost, în sudul ţării, şi anul acesta.

  La 3 iulie curent,  în oraşul Ștefan Vodă a avut loc festivitatea de comemorare a ilustrului domnitor, consacrată celor 560 ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt și celor 513 ani de la trecerea lui în eternitate.

        Prezentatorii, Ana-Maria Dimitrenco, Patricia Uța și Andrian Gurdiș, au vorbit despre domnia lui Ștefan cel Mare şi Sfânt, care a spus răspicat tuturor că pe acest pământ nu pot trăi decât acei care îl iubesc şi sunt gata să se jertfească pentru apărarea lui.  

        Cu urcarea lui Ştefan Vodă pe tron, se deschide o epocă nouă în istoria Moldovei. Opera lui de vrednicie, de înţelepciune, vitejie, de putere și hotărâre în vremuri grele și de genială clarviziune a fost neasemuită şi, de aceea, Ştefan cel Mare şi Sfânt a dominat şi va domina veacuri de-a  rândul scena istoriei noastre.

        La ceremonie s-a menţionat că preocuparea de bază a domniei lui Ştefan a fost lupta pentru independenţă. În acest context, efortul de centralizare a statului şi afirmarea acestuia pe plan internaţional au fost legate indisolubil.

       În cursul domniei sale, Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând cu vitejie cu vecini mult mai puternici, Ştefan cel Mare şi Sfânt  a reuşit să impună Moldova ca un stat cu drepturi egale cu celelalte ţări.

      Datoria noastră sfântă este să cinstim memoria marelui Domnitor, care prin jertfirea de sine a făcut ca Moldova să fie a noastră, a urmaşilor urmașilor săi.

       Festivitatea de comemorare s-a încheiat cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare şi Sfânt.

Leova

  Tot la data de 3 iulie curent, reprezentanţi ai administraţiei raionului Leova, angajaţi ai structurilor desconcentrate şi descentralizate din teritoriu, profesori, elevi şi alte persoane din oraş au depus flori la bustul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

ștefan cel mare, leova, domnitor
Bustul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt din oraşul Leova este o donaţie a Consiliului Judeţean Prahova din România, Foto: leova.md

  Bustul domnitorului  este o donaţie a Consiliului Judeţean Prahova din România oferit în cadrul realizării Acordului de colaborare frăţească încheiat, cu muţi ani în urmă, între această structură şi Consiliul Raional Leova.

  La solemnitate s-a specificat că Ştefan cel Mare şi Sfânt a domnit 47 de ani, luptând neînfricat pentru apărarea hotarelor ţării şi creştinătăţii. Făcând acte milostenie, ctitorind numeroase biserici şi mănăstiri în Moldova, Muntenia şi Transilvania, precum şi pe Sfântul Munte Athos.

Cimişlia

  Cu ocazia împlinirii a 513 ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, în pofida ploii puternice din dimineaţa zilei de duminică, 2 iulie curent, primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, şi câţiva activişti civili, membri ai asociaţiilor obşteşti „Societatea  istorică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” şi „Fundaţia culturală regională „Mihai Eminescu”, au depus  buchete de flori la statuia domnitorului din bulevardul care-i poartă numele din centrul acestei localităţi.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ