Incubatoarele de afaceri, oportunitate pentru tinerii antreprenori

  Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii are un rol important în cadrul unei comunități, în special în Republica Moldova.  Acestea contribuie la contribuie semnificativ la reducerea ratei șomajului, la creșterea economiei și la îmbunătățirea condițiilor de trai a populației.

  Un promotor și susținător important în cadrul mediului de afaceri s-au dovedit a fi incubatoarele de afaceri, care vin în ajutorul antreprenorilor cu informații și spații pentru desfășurarea activității antreprenoriale și de producere.

Lansat în anul 2015, Incubatorul de Afaceri din orașul Cimișlia(IACM) este al nouălea incubator din țară. Acesta a găzduit mai mult de 20 de agenți economici și tineri antreprenori, care beneficiază în continuarede sprijinul logistic necesar demarării activității antreprenoriale.

 Totodată, incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate și oferirea spațiilor comerciale la un preț de 70 de lei m2, ceea ce este un preț mai mic la nivel local

  Unul dintre rezidenții incubatorului este întreprinderea. „Creativa Studio”, condusă de fotograful Andrei Frunză. Aceasta este una dintre primele întreprinderi din localitate care prestează servicii fotografice de calitate.

„După ce am primit în dar un aparat foto de la părinții mei, peste un timp am înțeles că-mi place să fotografiez. Primul meu aparat profesional l-am cumpărat în anii studenției, când am înțeles că vreau să fac și o afacere. Acum câțiva ani, m-am gândit la un studio fotografic profesionist. Este destul de costisitoare afacerea, deoarece echipamentul este de calitate iar încăperea am adaptat-o la condițiile necesare pentru a efectua sesiuni fotografice de calitate. În această perioadă am beneficiat de multe training-uri bune care m-au ajutat să privesc altfel lucrurile din afaceri”, spune tânărul întreprinzător. 

Andrei Frunză, la deschiderea inaugurarea oficiului

  Potrivit lui Andrei, managerii incubatoarelor ar spori mult mai mult eficacitatea colaborării cu antreprenorii, dacă n-ar fi fost atât de multe proceduri birocratice. În prezent, tânărul intenționează să-și schimbe locația oficiului în altă parte.

Un beneficiu pentru antreprenori, este faptul că aceștia beneficiază de traininguri, seminare şi conferinţe. De asemnea, aceștia pot primi asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante.

  Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

  Doamna Tatiana Djunic spune că i-a fost mult mai ușor la început, când nu prea cunoștea mediul de afaceri și proiectele care vin în ajutorul antreprenorilor.

 „Am avut ocazia să particip la multe training-uri interesante, fapt care ne-a ajutat să aflăm și despre alte oportunități de suport și finanțare. Acum nu mai suntem rezidenți ai instituției deoarece am avut niște probleme tehnice, pe care le-am soluționat ulterior. Chiar dacă nu suntem aproape de incubator, mă strădui să merg la toate întâlnirile care sunt organizate, pentru că sunt interesante și de folos”.

  Întreprinderea doamnei Djunic activează în domeniul producerii și instalării sistemelor de scurgere a apei precum și a decorațiunilor interioare din ghips. În prezent, în cadrul întreprinderii activează 9 angajați.

  Edificiul IACM dispune de 22 de birouri de dimensiuni diferite (08 m– 111m2) pentru activitate antreprenorială de producere și prestări servicii, o sală de conferințe pentru desfășurarea seminarelor, meselor rotunde și activităților de instruire.

  Potrivit domnișoarei Olga Postovanu, managerul incubatorului, prețurile pentru chiria spațiilor ar putea fi reduse, deoarece sunt multe spații libere. Procedura de obținere a statului de rezident este foarte simplă iar formularulde înscriere poate fi găsit atât în incinta incubatorului, cât și pe pagina web al instituției: www.iacm.md.

  Astfel, formularul este studiat de către consiliul de administrare, compus din reprezentanți ai autorităților, ai programului Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și ai societății civile.

  Rezidenții incubatorului pot să-și desfășoare activitatea în incinta incubatorului pe un termen maxim de până la 5 ani.În acest interval de timp,  firmele beneficiază de birouri dotate şi utilate, servicii de consultanţă și management al afacerilor, asistență pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, acces la servicii de finanțare și servicii de sprijin tehnic.

  Unul din puținii rezidenți, care a decis să deschidă o afacere în agricultură, este Sergiu Pleșca. Acum câțiva ani, dumnealui a cercetat piaţa de desfacere a pomuşoarelor în Republica Moldova şi a ajuns la ideea că o plantaţie de coacăz ar fi cel mai rezonabil şi eficient în special pentru zona secetoasă din sudul țării.

  Cu ajutorul unui proiect finanţat de ACED (Competitivitate agricolă şi dezvoltarea întreprinderilor)  a obţinut finanţare 50% grant în elaborarea unui plan de afaceri, iar datorită planificării eficiente şi profesioniste,a pus la bază primul pas al afacerii, adică plantaţia de 1,2 hectare.

Afacerea cu pomușoare a lui Sergiu Pleșca, foto GazetadeSud

  Peste 50% din afacerile deschise în incinta instituției sunt start-up-uri, ceea ce înseamnă noi locuri de muncă și crearea unei atmosfere de concurență în regiune.

  Întreprinderea condusă de managerul Sergiu Vacarciuc, oferă servicii vaste în domeniul construcțiilor și deservirii utilajelor care funcționează pe baza gazelor naturale. Totodată, cei 9 angajați ai întreprinderii efectuează lucrări de modernizarea sistemelor de încălzire, canalizare și apeduct.

 Fiind fondată în anul 2014, întreprinderea a beneficiat de un grant oferit de guvernul Norvegiei, destinat procurării echipementelor necesare întreprinderii. De asemenea, întreprinderea va beneficia de un grant și din partea programului PARE 1+1. De menționat este faptul că acesta este al doilea grant câștigat de către întreprindere.

   Timp de un an, întreprinderea a reușit să dea în exploatare aproximativ 5,2 km de gazoduct, o uscătorie de fructe, un centru comercial, precum și deservirea a peste 100 de case particulare.

Una din porțiunile reabilitate de întreprindere. sursa- Facebook.

  Începând cu anul 2015 au fost lansate mai multe servicii precum deservire cazanelor și centralelor ce funcționează pe combustibil gaz și montarea rețelelor și utilajelor de ventilare. În prezent, întreprinderea deservește centralele termice a grădinițelor din orașul Cimișlia și cazane pentru 22 persoane fizice care utilizează gaze naturale.

  Un aspect important al IACM este implementarea programului „Femei în Afaceri”, în urma căruia, mai multe antreprenoare din raion au beneficiat de granturi pentru dezvoltarea afacerii.

   Una dintre primele întreprinderi rezidente ale incubatorului este cea a doamnei Natalia Untilă.  Dumneaei oferă servicii de decor și de organizare a evenimentelor precum și spectacole cu animatori și baloane mari de săpun.

  În anul 2016, incinta Incubatorului de Afaceri au fost lansate 9 start-up-uri, dintre care 5 antreprenori tineri și 3 antreprenoare. Rezidenții Incubatorului asigură populația din regiune cu peste 50 de locuri de muncă anual, dintre care, circa 10% sunt sezoniere.

  Incubatorul de Afaceri din Cimișlia, a fost creat în anul 2015, în baza Politicilor pentru Programul de suport Sectorial „Stimularea Economică în Zonel

e Rurale” finanțat de UE şi implementat de Organizaţia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în concordanță cu prioritățile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri îndeosebi, în zonele rurale.

Daniel Aramă

Moldova+ Business Mic