consiliul raional cimișlia, ședință, autorități, decizii, proiecte, consilieri,

Şedinţa a doua din acest an a Consiliului Raional Cimişlia   

  Circa 30 de chestiuni au fost examinate în cadrul şedinţei a doua din acest an a Consiliului Raional Cimişlia, care şi-a ţinut lucrările vinerea trecută şi la care au participat 26 dintre cei 33 de consilieri aleşi.

  Discutarea ordinii de zi a început cu o problemă de importanţă vitală – odihna şi întremarea sănătăţii copiilor în sezonul estival 2017.

consiliul raional cimișlia, ședință, autorități, decizii, proiecte, consilieri,
Secvență din cadrul ședinței consiliului raional, Foto.Gazeta de Sud

  Gabriela Garaba, şefă adjunctă a Direcţiei învăţământ general Cimişlia, a specificat că în vara care se apropie pe teritoriul raionului vor funcţiona două tabere staţionare.

  Una este fondată de către Consiliul Raional Cimişlia, se află în pădurea de la Zloţi şi acolo se vor odihni şi îşi vor întrema sănătatea 600 de copii, în cinci schimburi, a câte 10 zile fiecare. Patru schimburi vor fi finanţate din bugetul raionului, iar pentru încă unul biletele vor fi procurate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

  Tabăra pentru copii şi adolescenţi „Izvoraş” îşi va începe activitatea pe data de 12 iunie, urmând să funcţioneze până la 9 august.

Preţul unui bilet de odihnă acolo va constitui 1400 de lei, care prevede cheltuieli pentru:

  1. Remunerarea muncii, contribuţiile de asigurare socială şi de stat obligatorie – 135 de lei (elev/schimb).
  2. Alimentarea – 80 de lei (zilnic).
  3. Plata mărfurilor şi a serviciilor – 265 de lei pentru un copil (perioada de 10 zile).

  Biletele de odihnă din banii bugetului raional urmează a fi repartizate primăriilor în conformitate cu numărul de copii de vârstă şcolară (până la 16 ani).

  Din costul total al biletului de odihnă, de 1400 de lei, persoanele vor achita 20 la sută, ceea ce  constituie 280 de lei, iar 10 procente din  numărul biletelor pe bani din bugetul raional vor fi repartizate gratuit pentru copiii din familiile socialmente vulnerabile, precum şi pentru copiii cu rezultate excepţionale la învăţătură, activitate extracurs şi sport.

  Cea de a doua tabără (fondator – Asociaţia obştească „El-Şadai”) este amplasată într-o pădurice din apropierea oraşului Cimişlia. Aici se vor odihni şi îşi vor întrema sănătatea 800 de copii, în opt schimburi, câte cinci zile fiecare.

Odihna de vară a copiilor, printre prioritățile autorităților

  Printr-o decizie adoptată pe marginea chestiunii în cauză, Consiliul Raional Cimişlia a aprobat componenţa comisiei pentru organizarea şi monitorizarea odihnei şi a întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017. Această comisie va fi condusă de Iurie Răileanu, vicepreşedinte al raionului pentru probleme sociale.

  De asemenea, a fost aprobat planul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea odihnei şi a întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor pe parcursul apropiatei perioade de vacanţă.

  Tot de domeniul pedagogic au ţinut şi alte câteva chestiuni dezbătute la şedinţa respectivă. Astfel, s-a decis reorganizarea prin fuziune, cu începere de la 1 septembrie 2017, a Şcolii primare Cimişlia prin absorbţie de către Instituţia publică „Liceul teoretic „Ion Creangă” din centrul raional.

  Totodată, s-a adoptat o decizie de reorganizare prin transformare, începând cu data de 1 septembrie anul curent, din şcoli primare-grădiniţe în grădiniţe, a instituţiilor publice educaţionale din comuna Albina, din satele Coştangalia şi Topala.

  Consiliul a aprobat repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională în valoare de patru milioane 401 mii de lei diferitor instituţii de învăţământ conform demersurilor înaintate şi în baza devizelor de cheltuieli prezentate.

  A fost acceptată transmiterea din proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului Educaţiei) în proprietatea publică a raionului Cimişlia a trei microbuze Renault Master, care au fost transmise în gestiunea Direcţiei învăţământ general. Aceasta va utiliza mijloacele de transport indicate pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sale şi va suporta toate cheltuielile legate de întreţinerea şi de buna lor funcţionare.

  Consiliul Raional Cimişlia a examinat mai multe chestiuni financiare legate de  modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2017, de corelarea bugetului raional pentru anul curent cu Legea bugetului de stat, de alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al acestei instituții.

  Un bloc de probleme discutate de către consilierii raionali s-au referit la medicină: aprobarea programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2016-2025; a statelor de personal ale Spitalului raional, centrelor de sănătate Cimişlia, Gura Galbenei şi Javgur; a salariilor de funcţii şi suplimentelor la salarii pentru performanţe profesionale individuale în activitatea personalului de conducere al acestor instituţii de întremare a sănătăţii etc.

La şedinţă au fost examinate şi alte chestiuni importante pentru viaţa social-economică a raionului Cimişlia.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ