drum în lucru, drumuri, reparații, drumari, șosea

Cere socoteală pentru banii publici – Utilizarea finanţelor pentru drumuri, învăluită în ceaţa birocraţiei moldoveneşti

  Administraţia raionului Cimişlia se abţine temporar de la procedura de transmitere  şi recepţionare în gestiune proprie a drumurilor locale. Totodată, ea solicită înlăturarea divergenţelor depistate privind circuitul civil al patrimoniului public, inclusiv al drumurilor locale.

  Acum mai bine de o lună de zile, Adminsitraţia de Stat a Drumurilor din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din Republica Moldova  a expediat pe adresa Consiliului Raional Cimişlia scrisoarea cu nr. 09-03/785 din 6 aprilie anul curent, prin care a cerut examinarea şi aprobarea unui document referitor la rezultatele inventarierii drumurilor locale de interes raional din această unitate teritorial-administrtaivă, care se preconizează a fi transmise în gestiunea autorităţilor publice locale de nivelul doi.

drum în lucru, drumuri, reparații, drumari, șosea
Imagine simbol, foto: Gazeta de Sud.

  Săptămâna trecută, viceperşedintele raionului Cimişlia, Iurie Răileanu, a semnat un răspuns la acea scrisoare pe numele lui Veaceslav Teleman, director general interimar al ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”.

  „Administraţia raionului Cimişlia, se menţionează în răvaş, în comun cu administratorul Societăţii de acţiuni  „Drumuri Cimişlia” şi cu responsabilul tehnic din cadrul ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”, au examinat starea drumurilor locale care se preconizează a fi transmise în gestiune raionului. În urma examinării, au fost depistate o mulţime de divergenţe cu caracter material, financiar şi legislativ”.

  În continuare, se precizează că dacă divergenţele de ordin material şi financiar pot fi depăşite, apoi cele ce ţin de domeniul legislativ sunt de netrecut. Şi anume:

  Procedura de transmitere a drumurilor nu are temei juridic, deoarece nici Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, nici administraţia raionului Cimişlia nu şi-au dobândit dreptul de proprietate asupra drumurilor locale nominalizate în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1468 din 30 decembrie 2016 cu ulterioara lor înregistrare în Registrul bunurilor imobile, confrom prevederilor alineatului 2 al articolului 321 din Codul civil, ţinându-se cont de prevederile articolului 4 al Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764 din 27 deecembrie 2001.

Bani publici, drumuri ale nimănui

  Veaceslav Teleman mai este informat de către Iurie Răileanu că documentul despre rezultatele inventarierii drumurilor locale de interes raional din Cimişlia, examinat şi prezentat spre aprobare, contravine prevederilor Regulamentului cu privire la  modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31 decembrie 2015.

  „Reieşind din cele expuse, concluzionează vicepreşedintele raionului Cimişlia, vă informăm că administraţia raionului temporar se abţine de la procedura de transmitere şi primire în gestiune a drumurilor locale şi solicită înlăturarea divergenţelor menţionate mai sus privind circuitul civil al patrimoniului public, inclusiv al drumurilor locale”.

  Nu este pentru prima dată când noi semnalăm starea de incertitudine legată de folosirea banilor publici la întreţinerea infrastructurii rutiere în această unitate administrativ-teritorială. Încă astă iarnă (a se vedea nr. 6 (1056) al publicaţiei „Gazeta de Sud” din 24 februarie 2017), comunicam cititorilor că Societatea pe acţiuni „Drumuri Cimişlia” a câştigat concursul în cadrul licitaţiei publice privind prestarea serviciilor de întreţinere a drumurilor locale din acest raion pentru anul de faţă.

  Fiind rugat de subsemnatul să relateze despre faptul cum vor fi folosiţi banii alocaţi pentru întreţinerea drumurilor locale, directorul acestei întreprinderi, Victor Cojocaru, a declarat atunci: „Nu vă pot comunica nimic până când nu vor fi adoptate schimbările despre care se vorbeşte din toamna trecută. Astăzi nu cunosc ce drumuri aparţin Consiliului Raional Cimişlia pentru a lucra la întreţinerea lor”.

  Aceste vorbe au fost spuse cu două luni şi jumătate în urmă. Din păcate, ele sunt actuale şi astăzi, căci de atunci autorităţile centrale şi cele locale sunt antrenate într-un ping-pong al depeşelor fără de sfârşit, care face şi mai deasă ceaţa ce învăluie folosirea banilor din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale.

                                                                           Ion CIUMEICĂ

Cere socoteală pentru banii publici, lupă, bani, lei

   Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei.

Ambasada Finlandei