Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul a semnat un acord de colaborare cu Agenția de Dezvoltare Sud

  Săptămâna trecută, rectorul Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Andrei Popa, a avut o întrevedere cu Maria Culeșov, directoarea ADR Sud, în cadrul căreia părțile au semnat un acord de colaborare între cele două instituții pe care le reprezintă.

universitatea cahul adr sud

  Acordul vine să înnoiască cooperarea dintre cele două instituții, iniţiată în ianuarie 2015 în vederea realizării și dezvoltării de programe comune, specifice domeniului dezvoltării regionale și capacităților instituționale, precum și asigurării acțiunilor de susținere a integrării europene.

  Dezvoltarea relațiilor de colaborare între Universitatea „B.P. Hasdeu” și ADR Sud se va efectua în vederea derulării anumitor activități ce au drept scop îmbunătățirea și eficientizarea participării ambelor instituții la dezvoltarea social-economică a Regiunii de Dezvoltare Sud, promovarea și susținerea mediului de afaceri din teritoriu.

  Totodată, acordul între Agenția de Dezvoltare Sud și Universitate, care reprezintă mediul academic, are drept obiective elaborarea politicilor de dezvoltare strategică a regiunii sud și a programelor de realizare a acestora. Totodată, este vorba de implementarea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a regiunii sud pe domeniile de interes comun pentru ambele părți, promovarea potențialului social-economic al regiunii.

  Printre activitățile propuse de ambele părți se numără următoarele: participarea în calitate de membri în cadrul Grupurilor de lucru pentru planificare strategică la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud, efectuarea în comun de cercetări, sondaje, studii și analize, pe subiecte relevante domeniului de dezvoltare regională, elaborarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională și aplicarea acestora pentru finanțare.

  Acordul prevede, de asemenea, realizarea, în următorii ani, a schimbului de experiență și de bune practici între studenți, doctoranzi și cadre didactice din Universitate și specialiștii ADR Sud, inclusiv prin programe de stagii și masterat.