agricultură,teren, rapiță plantație, semănături, agricultură, agricultori

Viceministrul agriculturii, Vasile Luca, în vizită de lucru în raioanele de sud  

  Vasile Luca, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a efectuat o vizită în raioanele Cahul şi Taraclia, pentru a monitoriza situaţia privind afectarea culturilor agricole de calamităţile naturale, transmite maia.gov.md.

  Împreună cu administraţia publică locală, a fost studiată situaţia pe terenurile ocupate de culturi de câmp, plantaţii pomicole şi viticole. S-a constatat că variațiile meteorologice au afectat parţial (gradul de afectare până la 30%) câmpurile de rapiţă şi grâu de toamnă (polignire), mai puternic plantaţiile de nuci, mediu – cele de migdali, piersici şi meri şi slab de caiși, cireşi şi viţă-de-vie.

  S-a reliefat că cea mai stringentă problemă în raionul Cahul este cea de inundare în Lunca Prutului (localităţile Crihana, Cahul, Roşu, Zîrneşti şi Badicul Moldovenesc) a  câmpurilor cu culturi de toamnă şi timpurii de primăvară, a celor însămânţate cu floarea-soarelui şi porumb, precum şi a terenurilor pregătite pentru semănat. În total, sunt inundate circa două mii ha de terenuri. 

agricultură,teren, rapiță plantație, semănături, agricultură, agricultori
Vice-ministrul agriculturii inspectează un lan cu rapiță

  Pentru soluţionarea problemei terenurilor inundate, urmează ca în regim de urgenţă să fie asigurată evacuarea apelor din canalele sistemului de desecare. În acest scop, se cer eforturi conjugate din partea Companiei Union Fenosa (reparaţia liniilor electrice către staţiile de pompare), Agenţiei „Apele Moldovei” (asigurarea funcţionării staţilor de pompare), administraţiei raionale şi locale, proprietarilor de terenuri, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Mediului (identificarea surselor pentru achitarea consumului de energie electrică la pomparea apelor). Problema inundaţiei semănăturilor şi a terenurilor însămânţate din lunca râului Ialpug a fost scoasă în evidenţă şi în raionul Taraclia.

  În contextul discuţiilor cu autorităţile publice din raioanele nominalizate, au fost conturate acţiunile care urmează a fi întreprinse pentru depăşirea situaţiei cauzate de calamităţile naturale înregistrate.

Sorina REMENTOVA