ședință,întrunire, cahul

La Cahul, femeia în prim plan

   La 1 mai, în municipiul Cahul a avut loc un eveniment dedicat consultărilor publice organizate în cadrul proiectului „În prim plan femeia”, dedicat femeilor migrante din Republica Moldova.

  La eveniment au participat migranți reveniţi acasă, reprezentanți ai mediului de afaceri şi ai autorităților locale, ai Biroului relații cu diaspora, ai Organizației Internaționale pentru Migrație şi Agenției Elvețiene pentru Cooperare şi Dezvoltare, experți naționali în domeniul migrației etc.  

ședință,întrunire, cahul
Secvență de a eveniment

  În cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte ce țin de situația migranților reîntorși în ţară, a copiilor reveniţi împreună cu părinții lor, dificultățile cu care se confruntă la crearea şi gestionarea unor mici afaceri, rolul autorităților locale şi al instituțiilor de învăţământ în procesul de integrare a migranților reveniţi şi copiilor. 

  De asemenea , a avut loc lansarea cărții „Generații secunde de migrație: cazul Republicii Moldova”, autor Ecaterina Deleu, migrantă revenită acasă.

  „În prim-plan femeia” este un proiect care își propune să schimbe imaginea femeii moldovence migrante în rândul tinerilor jurnaliști din Republica Moldova, precum și a celei din Italia. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi instruite femei-lider din comunitatea moldovenilor din regiunea Veneto privind promovarea imaginii și a rolului pe care îl au femeile migrante în țările de destinație.

  Biroul Relații cu Diaspora (BRD) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), misiunea în Moldova, au redeschis subprogramul Parteneriate Tematice Regionale. În acest context, cinci granturi a câte 5.000 de franci elvețieni vor fi oferite asociațiilor din diaspora pentru desfășurarea diferitelor acțiuni cu caracter social-economic regional, comunitar, educațional și de sănătate, care vor fi implementate de un grup de inițiativă, compus din cel puțin două asociații din diasporă din minimum două țări și un ONG din Republica Moldova. Vor fi susținute activitățile desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerile de proiecte pot fi depuse până pe 28 februarie 2017.

 În total, în cadrul programului Diaspora Engagement Hub mai sunt disponibile 16 granturi:

  • Parteneriate tematice regionale – 5 granturi;
  • Reîntoarcerea profesională a diasporei – 9 granturi;
  • Abilitarea femeilor din diaspora – un grant;
  • Proiecte de Crowdfunding ale diasporei – un grant.

Data limită pentru depunerea proiectelor în cadrul acestor subprograme este 28 februarie 2017.

  Propunerile de proiecte pot fi depuse doar până pe 28 februarie 2017, pe www.brd.gov.md. Comisia comună de evaluare și selectare a dosarelor OIM / BRD va examina în luna martie ultima rundă de proiecte depuse.

  Programul DIASPORA ENGAGEMENT HUB este implementat de BRD, cu susținerea OIM Moldova, în cadrul proiectelor „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și „Consolidarea capacităților de dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diasporă și țara de origine”, finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare al OIM. 

Sorina REMENTOVA