construcție, șantier, muncitori,

Cere socoteală pentru banii publici. Cum vor fi repartizate mijloacele Fondului rutier?

  Peste un miliard de lei se prevede a fi alocat din Fondul rutier naţional pentru lucrările de întreţinere şi reparaţie a drumurilor din Republica Moldova în anul curent, dintre care 350 de milioane 327 de mii de lei urmează a fi cheltuite pentru reparaţia arterelor auto şi a construcţiilor inginereşti, iar alte 350 de milioane 276 de mii de lei vor fi repartizate autorităţilor publice locale de nivelul doi, pentru reparaţia, întreţinerea şi administrarea traseelor locale de interes raional.

bani

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a lansat, începând cu data de 14 aprilie curent, consultarea Hotărârii de Guvern referitoare la aprobarea Programului privind distribuirea fondului rutier pe anul 2017.

  Proiectul acestui document a fost făcut public la sfârşitul săptămânii trecute şi el prevede cheltuieli totale în valoare de 1 miliard 430 de milioane de lei, inclusiv pentru lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale – în volum de 1 miliard 69 de milioane şi 724 de mii de lei. O treime din această sumă se planifică pentru reparaţia traseelor de importanţă naţională şi a construcţiilor inginereşti aferente lor, altă treime fiind preconizată spre a fi împărţită, în funcție de lungimea traseelor din teritoriile respective, autorităţilor publice locale de nivelul doi, care vor utiliza banii la reparaţia, întreţinerea şi administrarea drumurilor locale de interes raional.

  Cu referire la raionul Cimişlia, anexa nr.1 la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2017 stipulează finanţarea mai multor lucrări pe drumul naţional R26 Tiraspol–Căuşeni–Cimişlia. Astfel, va fi continuată munca la trei obiective în derulare: la tronsoanele km 71,5-81,2, km 82,4-84,3 şi km 85,5-93,3 va fi efectuată reparaţia îmbrăcămintei rutiere, în acest scop urmând a fi alocate peste 60 de milioane de lei.

  Alte circa două milioane de lei sunt prevăzute pentru consolidarea taluzului deteriorat în urma alunecărilor de teren la kilometrul 90 al aceluiaşi traseu.

  În plus, la drumul naţional R26 Tiraspol–Căuşeni–Cimişlia sa va deschide un obiectiv nou, în cadrul căruia de la km 93,3 până la km 98,9 se va face reparaţia îmbrăcămintei rutiere în valoare totală de 20 de milioane de lei.

  Tot de raionul Cimişlia este legată şi continuarea lucrărilor la obiectivul în derulare de pe artera naţională R3 Chişinău–Hânceşti–Cimişlia–Basarabeasca, unde pe tronsoanele km 11-14,6 şi 16,6-29 se va desfăşura tratamentul bituminos, pentru care sunt planificate 6 milioane şi 27 de mii de lei.

  Dintr-o altă anexă, nr. 3, la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2017 aflăm că în raionul Cimişlia există, conform datelor statistice , 79,8 kilometri echivalenţi de drumuri şi administrația publică locală de nivelul doi de aici va beneficia, în acest caz, de alocaţii în valoare de 8 milioane 864,596 mii de lei, pe care urmează să-i valorifice pentru reparaţia, întreţinerea şi administrarea drumurilor locale de nivel raional.

  Ar mai trebui să menţionăm că perioada de consultare a Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului referitor la repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul curent va dura încă o săptămână de zile, adică până la 28 aprilie 2017, după care documentul respectiv va fi examinat într-o şedinţă a Executivului Republicii Moldova.

Ion Ciumeică

Cere socoteală pentru banii publici, lupă, bani, lei

   Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei.

Ambasada Finlandei