Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Dumitru Bolboceanu, înmânează Diploma de onoare omului de creaţie Alexandru Bulat, Foto: Ion JALBĂ

A 15-a expoziţie personală a lui Alexandru Bulat

  La Muzeul raional de istorie, etnografie şi artă Cimişlia, de două săptămâni, este vernisată expoziţia personală a artistului plastic Alexandru Bulat, director al acestei instituţii, originar din acest oraş, născut la sfârşitul lui martie 1950.

  La manifestarea dedicată deschiderii evenimentului în cauză s-a menţionat că aceasta este a 15-a expoziţie personală a lui Alexandru Bulat, membru titular al Asociaţiei Internaţionale a Artelor Plastice din cadrul UNESCO şi al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica  Moldova. 

Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Dumitru Bolboceanu, înmânează Diploma de onoare omului de creaţie Alexandru Bulat,  Foto: Ion JALBĂ
Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Dumitru Bolboceanu, înmânează Diploma de onoare omului de creaţie Alexandru Bulat, Foto: Ion JALBĂ

Toate au început din îndepărtata Asie Mijlocie

  Drumurile vieţii l-au purtat pe Alexandru Bulat, mai mult de un deceniu, prin îndepărtata Asie Mijlocie. Anume acolo a absolvit, cu menţiune, facultatea de pictură şi grafică a Institutului Pedagogic din Arkalâk, Kazahstan, după care a activat, în calitate de lector superior, la aceeaşi instituţie de învăţământ, la catedra de artă decorativă, ceea ce, fără îndoială, i-a fost de mare ajutor în formarea sa ca artist plastic. Tot acolo, numai că la Alma-Ata, a participat la prima expoziţie internaţională, apoi la cea de a doua, de astă dată, la Semipalatinsk.

  Şi întâia expoziţie personală Alexandru Bulat a organizat-o tot pe pământurile kazahe, la Arkalâk, cu 24 de ani în urmă. Revenit la baştină, pictorul se dezlănţuie în activitatea sa artistică, palmaresul lui se îmbogăţeşte cu noi şi noi opere, lucrările sale fiind admirate atât în cadrul expoziţiilor personale (15 în total, desfăşurate la diferite instituţii din oraşul Cimişlia, din Cricova, la Biblioteca „Transilvania” din municipiul Chişinău), la expoziţiile colective (la fel, 15 la număr, majoritatea fiind vernisate la Chişinău, dar şi la Bacău, România, la Bălţi), precum şi la 17 expoziţii internaţionale de la Bucureşti, Brăila, Bacău, Chişinău.

  Alexandru Bulat a reuşit să fie prezent la 15 tabere de creaţie şi simpozioane naţionale şi internaţionale, tablourile sale se regăsesc în cinci colecţii publice din Brăila (România), Odesa (Ucraina), Kazahstan, Federaţia Rusă, de la Muzeul Naţional din Chişinău, dar şi în colecţii personale din şapte ţări ale lumii: România, Canada, Portugalia, Kazahstan, Federaţia Rusă, Ucraina şi Republica Moldova.

Oaspeţi onorabili de la Chişinău

  Cu ocazia vernisării recentei expoziţii a lui Alexandru Bulat, alături de el s-au aflat preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din ţara noastră, Dumitru Bolboceanu, vicepreşedintele acestei uniuni, Ghenadie Jalbă, criticul de artă Eleonora Sâdnic, colegul său din Grupul de creaţie „Vibraţie”, George Petrea. Oaspeţii din capitală au dat o înaltă apreciere talentului pictorului, subliniind, în mod special, lumina care vine de la lucrările acestuia.

  Calde cuvinte de felicitare cu prilejul acestui eveniment i-au adresat Iurie Răileanu, vicepreşedinte al raionului Cimişlia pentru probleme sociale, primarul oraşului, Gheorghe Răileanu, şeful Secţiei cultură, tineret şi sport a Consiliului raional, Stepan Golovatâi. Acesta din urmă i-a înmânat lui Alexandru Bulat o Diplomă de onoare. De o asemenea menţiune s-a bucurat pictorul şi din partea conducerii Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

   Surpriza cea mare a venit din partea colegilor de şcoală ai pictorului, alături de care el a învăţat acum 50 de ani. Adunaţi într-un număr destul de mare la inaugurarea expoziţiei personale a lui Alexandru Bulat, elevii şi elevele de cândva l-au îmbrăţişat frăţeşte, iar doi dintre ei, Vasile Balica şi Gheorghe Gaibu, i-au urat multă sănătate şi o lungă activitate pe tărâmul creaţiei.

  Nu au uitat cei prezenţi să specifice un alt moment important: Dumnezeu l-a înzestrat pe Alexandru Bulat cu harul de a meşteşugări lemnul, iar în Kazahstan a deprins a lucra coarnele de animale. Şi iată că, din 2009 până în prezent, el transmite aceste talente generaţiei tinere, fiind conducător de cerc la Centrul raional de creaţie a copiilor şi adolescenţilor din oraşul Cimişlia.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ