Parcul Industrial Cahul: undă verde de la ADR Sud pentru achiziționarea lucrărilor de construcție

La 3 aprilie, la sediul ADR Sud, au avut loc două ședințe ale grupurilor de lucru pentru procedurile de achiziții publice de lucrări, bunuri și servicii în cadrul a două proiecte de dezvoltare regională implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud.

adr sud

În cadrul primei ședințe, grupul de lucru pentru achiziții, din care a făcut parte, în calitate de reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Igor Malai, șef adjunct al Direcției generale dezvoltare regională, a discutat condițiile de participare a agenților economici la licitația publică. Aceasta va fi anunțată în perioada imediat următoare, în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”. Totodată, au fost stabilite documentația care urmează să fie prezentată, cerințele care urmează a fi înaintate față de ofertanți și criteriile de evaluare a ofertelor.

Astfel, s-a decis că ofertanții care vor dori să se înscrie în cursa pentru obținerea contractului pentru construcția Parcului Industrial Cahul, în cadrul proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”, aprobat pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională în anul 2017, vor prezenta capacitatea tehnică corespunzătoare și experiență similară în cadrul unor proiecte anterioare, dotarea cu tehnică și cu utilajul necesar, cifra medie de afaceri în decursul ultimilor trei ani etc.

De asemenea, membrii grupului de lucru au convenit asupra faptului ca, printre cele mai importante criterii asupra cărora să fie atrasă în mod deosebit atenția în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, să figureze cele privind prețul ofertei, perioada de garanție și termenul de execuție a lucrărilor. În această ordine de idei, grupul de lucru a stabilit marja minimă a acestor criterii ce urmează să fie luată în considerare de către agenții economici care doresc să participe la licitațiile publice.

Infrastructură pentru mai multe sate

Ofertele care vor conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini aprobat pentru proiectul „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională” vor fi considerate neconforme şi vor fi respinse.

Invocând necesitatea selectării, pentru implementarea acestui proiect, a unui antreprenor calificat, care va face față volumelor de lucrări și va asigura garanția calității și a executării în termen a acestora, Igor Malai, șef adjunct al Direcției generale dezvoltare regională, a menționat în context: „Vedem, în perspectivă, municipiul Cahul ca un pol de creștere în Regiunea de Sud a țării, de aceea, mizăm pe faptul că Parcul Industrial Cahul, care urmează a fi construit cu suportul Fondului Național de Dezvoltare Regională, va impulsiona dezvoltarea economică și socială a zonei și va deveni un motor de creştere economică la nivel regional, un generator de mii de locuri de muncă cu salarii competitive. Așteptările noastre sunt foarte mari vizavi de proiectul respectiv și sperăm că, în urma implementării lui, să aibă de câștigat nu doar Regiunea Sud, ci și Republica Moldova în întregime”. 

Reprezentanții ADR Sud au evaluat și ofertele privind serviciile de elaborare a proiectului de execuție ,Apeductul magistral Cahul–Lebedenco–Pelinei–Găvănoasa–Vulcănești–Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. Rezultatele evaluării ofertelor vor fi aduse la cunoștința operatorilor economici, participanți la licitația respectivă, în cel mai scurt timp.