consiliu, cahul,

  Consiliul Raional Cahul s-a întrunit într-o şedinţă în care a făcut bilanțul principalelor activităţi din anul trecut

  La 21 martie, Consiliul Raional Cahul s-a întrunit într-o şedinţă ordinară. Şedinţa a debutat cu o prezentare a raportului de activitate al Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2016.
  În calitate de raportor, Ion Groza, preşedintele raionului Cahul, a menţionat că, pe parcursul anului precedent, Consiliul Raional Cahul s-a întrunit în șase şedinţe, dintre care patru ordinare şi două extraordinare, iar rezultatul acestor şedinţe a fost adoptarea a 122 de decizii.
  De asemenea, Ion Groza a dat citire unor date din raportul privind executarea bugetului raional Cahul pentru anul 2016. Astfel, în anul 2016, la bugetul raional au fost acumulate venituri în valoare totală de circa 222 mln. 483,4 mii de lei, cu 2 mln. 19,4 mii de lei mai mult decât suma precizată, ceea ce constituie 100,9% faţă de prevederile anuale, iar față de acumulările anului 2015, cu 42 mln. 755,6 mii de lei sau cu 23,8% mai mult.

   Nivelul acumulării veniturilor în anul 2016 a fost influențat grație întreprinderii unor măsuri punctuale pentru identificarea bazei impozabile din teritoriul administrat și comunicarea în acest sens cu Inspectoratul fiscal de Stat pe raionul Cahul pentru prognozarea adecvată și colectarea deplină a veniturilor locale.  

Ion Groza, preşedintele raionului Cahul
Ion Groza, preşedintele raionului Cahul

  Totodată, au fost inițiate și efectuate unele măsuri, în conformitate cu prevederile cadrului legal-normativ, pentru extinderea bazei impozabile, astfel încât acestea să asigure sporirea veniturilor proprii ale bugetului raional, cum ar fi: constituirea, prin Dispoziția președintelui raionului Cahul, a grupului de lucru care, pe parcursul anului 2016, a avut drept țintă asigurarea încasării depline a veniturilor proprii la bugetul raional, lărgirea bazei impozabile, precum şi consolidarea disciplinei bugetar-fiscale.
În componența grupului de lucru au fost antrenați consilieri raionali, şefi ai direcţiilor/secţiilor din cadrul Consiliului Raional Cahul, colaboratori ai Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cahul, ai Inspectoratului de Poliție Cahul, Agenției Ecologice Cahul, Întreprinderilor de stat silvo–cinegetică „Manta-V” Cahul şi de silvicultură „Silva–Sud Cahul”.

  La partea de cheltuieli, bugetul raional a fost executat în sumă de 210 mln. 18,7 mii de lei, cu 10 mln. 237,5 mii de lei mai puțin decât suma precizată sau la nivel de 94,3% din prevederile anuale. Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 22 mln.149,9 mii de lei sau cu 11,8 la sută. 
   Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional, partea majoră revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale – circa 90,4% sau în valoare nominală de 189 mln. 968,7 mii de lei, cu o creștere de 8,8 la sută faţă de indicii executați pe aceeași perioada a anului 2015. Cheltuielile pentru sectoarele economice constituie 8 mln. 888,2 mii de lei sau 4,2%, fiind realizate la nivel de 84,7%, cu o creștere de 80% faţă de indicii executați pe aceeași perioada a anului 2015.
Sectoarele sociale au primit cei mai mulți bani
 
  Pentru finanțarea serviciilor de stat cu destinație generală au fost planificate cheltuieli în valoare de 12 mln. 513,1 mii de lei sau 5,6% din totalul cheltuielilor, fiind executate la nivel de 76,2%, cu o descreștere de 5,0 la sută faţă de indicii executați pe aceeași perioada a anului 2015.
  În bugetul raional pe perioada anului 2016 au fost efectuate modificări prin care au fost aprobate transferuri către bugetele UAT de nivelul I în valoare de 1 mln. 532,3 mii de lei, care au fost executate la nivel de 99,6%.
  Comparativ cu anul 2015, cheltuielile bugetului raional au înregistrat majorări în valoare totală de 22 mln. 149,9 mii de lei sau la nivel de 111,8%, cele mai considerabile fiind înregistrate la sectoarele sociale – cu 15 mln. 302 mii de lei (108,8%), dintre care la învățământ cu 13 mln. 800,2 mii lei (109,7%), la asigurare și asistență socială cu 11 mln. 57,8 mii de lei (104,3%), cultură, sport, tineret, culte și odihnă cu 363 mii de lei (113,2%) şi la sectoarele economice în valoare totală de 5 mln. 714,6 mii de lei sau 180%, dintre care la transporturi și gospodăria drumurilor cu 4 mln. 766,1 mii de lei (15,1ori), industria și construcțiile – cu 414,6 mii de lei (221%). Totodată, la agricultură, gospodăria silvică, piscicolă și a apelor si servicii de stat cu destinație generală au fost înregistrate micșorări, respectiv, cu 273,3 mii de lei (79%) şi cu 497,5 mii de lei (95%).

  Cheltuielile curente ale bugetului raional au fost aprobate inițial în valoare totală de 209 mln. 976,5 mii de lei, pe parcursul anului au fost majorate cu 10 mln. 37,1 mii de lei şi au însumat 220 mln. 13,6 mii de lei. Conform rezultatelor executării bugetului, în anul 2016 acestea au atins nivelul de 94,2% sau cu 12 mln. 794,9 mii de lei mai puțin față de prevederi.
  Cheltuielile capitale ale bugetului raional au fost aprobate inițial în valoare de 2 mln. 300 mii de lei, pe parcursul anului însă au fost majorate cu 500 mii de lei şi potrivit situaţiei din 30.12.2016 constituie 2 mln. 800 de mii de lei, dat fiind revizuirea acestora în legătură cu redistribuirea alocațiilor prevăzute pentru construcția sălii cazanelor la Spitalul raional Cahul, la reparații capitale ale clădirilor şi alocarea surselor de la bugetul de stat pentru construcția gazoductului magistral de presiune înaltă Andruşul de Sus – Chircani – Doina.
  Cheltuielile de personal cu contribuții și prime de asigurări obligatorii au fost preconizate în valoare totală de 137 mln. 805,8 mii de lei. În realitate, acestea s-au diminuat pe parcursul anului cu 3 mln. 681,2 mii de lei, ținând cont de posturile vacante și de alte măsuri de optimizare. În bugetul raional, cheltuielile de personal au fost preconizate la nivel de 109 mln. 500,2 mii de lei, iar contribuții și prime de asigurări obligatorii de 28 mln. 305,6 mii lei. În anul 2016, cheltuielile de personal au fost executate în valoare de 106 mln. 531,5 mii de lei, cu 6 mln. 330,6 mii de lei sau 6,3% mai mult față de cele executate în anul 2015. 

consiliu, cahul,
Consiliul raional Cahul în ședință

  Factorii principali care au determinat creșterea cheltuielilor de personal au fost majorările salariale implementate și modificările structurale realizate în perioada respectivă.
Aşadar, pe parcursul anului 2016 a fost implementată o normă salarială suplimentară, pentru cadre didactice, pentru care inițial în bugetul raional aprobat pentru anul 2016 nu au fost prevăzute mijloace financiare, care au fost aprobate la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pe anul 2016. Astfel, de la 1 septembrie 2016 au fost majorate salariile lunare ale cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar în medie cu 10%
Astfel, executarea bugetului raional în anul 2016 s-a încheiat cu un excedent de 12 mln. 464,7 mii de lei, cu 14 mln. 814,4 mii de lei mai mult decât suma precizată, iar față de anul 2015 – cu 4 mln. 323,7mii de lei mai mult.

Maria Sarabaş, cetăţean de onoare al raionului Cahul
  În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor Mariei Sarabaş, Artistă a Poporului din Republica Moldova, care prin activitatea sa a avut şi continuă să aibă o contribuţie importantă la dezvoltarea şi creşterea prestigiului raionului Cahul la nivel național și internațional, prin promovarea valorilor cultural artistice, consilierii raionali au adoptat în unanimitate decizia de a-i acorda titlul de Cetățean de onoare al raionului Cahul.
  Totodată, în cadrul şedinţei, consilierii raionali și primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, prezenți la ședință, au semnat o declarație prin care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu reamplasarea unor structuri instituţionale din raionul Cahul în alte teritorii administrative și au solicitat reexaminarea chestiunii respective.
  Declarația este adresată lui Igor Dodon, preşedinte al Republicii Moldova, lui Andrian Candu, preşedintele Parlamentului, și premierului Pavel Filip.

Sorina REMENTOVA