proiecte, ședință, conferință, oameni, training

Prezentarea în detaliu a Programelor ODIMM

 

  Prezentarea în detaliu a Programelor ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, IFAD Moldova – Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă și AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost realizată în cadrul sesiunii de informare și comunicare “Oportunități și instrumente pentru dezvoltarea afacerilor” organizată vineri, 10 martie, la I.P. Incubatorul de Afaceri din Cimișlia.

  Antreprenorii, potențiali antreprenori și tinerii cu ambiții de antreprenoriat, precum reprezentanții Autorităților Publice Locale din raioanele Cimișlia și Basarabeasca au avut ocazia să obțină toate detaliile referitor la programele naționale de suport pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor.

 Doamnna Ludmila Stihii, șef Direcție ODIMM a prezentat cu lux de amănunte despre iniţiativele de susţinere a IMM-lor din Republica Moldova și a încurajat participanții la activitate să acceseze programele ODIMM, programe create pentru a asigura accesul la instruiri de management eficient al afacerilor pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale ulterior oferind posibilitatea accesării surselor financiare pentru IMM-uri.

1.3
Secvență din cadrul conferinței.

   PROGRAMUL-PILOT „FEMEI ÎN AFACERI” – cel mai nou program inițiat și administrat de către ODIMM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1064 din 16 septembrie 2016.  Scopul programului este de a oferi suport financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de către femei. 

Programul va focusa suportul pentru femeile antreprenoare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii:

 • Doritoare de a-şi lansa o afacere.
 • Întreprinderi nou create și administrate de către femei;
 • Companii în creștere, fondate și gestionate de femei.

  Principalele caracteristici ale fiecărei etape de suport sunt:

 • Suport la inițierea afacerii – instruire și îndrumare pentru planificarea lansării afacerii (cursuri de instruire de 6 zile);
 • Suport pentru afaceri nou create – 100 de afaceri nou lansate vor beneficia de investiții și consultanță în dezvoltarea afacerilor pentru a reduce riscul de eșec a activității de antreprenoriat în etapa de start a afacerii. Valoarea media a grantului și a suportului de consultanță – 7500 Euro (165 mii lei);
 • Suport pentru companiile în creștere – Investiții de scară mare pentru extinderea pieței de desfacere și și competitivitatea exporturilor. Valoarea medie a grantului 75 mii lei.

  Înregistrarea pentru participare în cadrul programului “Femei în Afaceri” se face la următoarea adresa  https://www.odimm.md/femeiinafaceri.

PNAET – Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor

  După ce și-a demonstrat eficiența, Guvernul a decis extinderea Programului PNAET până în anul 2018. În 2017 vor fi finanțate circa 170 de afaceri. Buget total în anul curent constituie 50 mln. lei, iar componenta de grant 20 mln. lei.

  Programul are scopul de a spori rolul tinerilor în viaţa social – economică a ţării prin înfiinţarea de noi întreprinderi în localităţile rurale și dezvoltarea celor existente, crearea de noi locuri de muncă.

Programul are trei componente de bază:

– Componenta I – prevede cursuri de instruire și consultanță gratuită a antreprenorilor în domeniile de interes. Instruirea are o durată de 10 zile şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

– Componenta II de finanțare este implementată de Directoratul Liniei de Credit. Cei interesați pot beneficia de credite preferențiale în valoare de până la 300.000 lei, din care 40% reprezintă componenta de grant nerambursabil, pe o perioadă de rambursare maxim 5 ani și cu rată flotantă, fără dobândă.

– Componenta III de monitorizare post –  finanțare.

  Pentru accesarea proiectelor PNAET sunt eligibili tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale în zonele rurale cu excepția orașului Chișinău și Bălți, în orice domenii, inclusiv agricultură, producție sau prestări servicii. Din creditul PNAET pot fi finanțate investiţiile de procurare de echipamente şi utilaje de producere și acordarea de servicii în sectorul rural, pentru întreprinderile mici și mijlocii active sau noi înființate. Creditul este oferit până la 5 ani, cu stabilirea perioadei de grație, în funcție de tipul afacerii.

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

  Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora (soţ/soţie, părinţi, fii/fiice) care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

  În cadrul programului PARE 1+1 se oferă:

 • Suport informaţional pentru migranţi;
 • Instruire şi consultanţă antreprenorială;
 • Finanţare nerambursabilă în baza Regulii 1+1 (200 mii lei bani din remitențe / 200 mii lei finanțare nerambursabilă);
 • Suport post-finanţare.

  În 2016 au beneficiat de acces de finanțare nerambursabilă 200 de întreprinderi.

  Printre programele ODIMM pe care vă invităm să le studiați pe site-ul odimm.md se mai enumeră:

 • Fondul de Garantare a Creditelor
 • Programul de instruire continuă “GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII”
 • Centrul de Consultanță și Asistență în Afaceri (CCAA)
 • Programul de Subvenţionare a participării agenților economici la Târguri şi Expoziţii
 • Platforma Națională a Femeilor din Moldova. 

  proiecte, ședință, conferință, oameni, training
  Prezentarea programelor la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia

P rogramul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

  Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) este o unitate creată de către Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea programelor Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), agenţia specializată a Naţiunilor Unite dedicat eradicării sărăciei din mediul rural în ţările în curs de dezvoltare.

  Programului IFAD VI efectuează finanţare directă prin acordarea împrumuturilor şi granturilor la condiţii avantajoase.

  Componenta I: Reziliența schimbările climatice și dezvoltarea lanțului valoric

 • Granturi pentru reabilitarea învelișurilor de ierburi
 • Granturi pentru procurarea tehnicii agricole destinate agriculturii conservative și ecologice
 • Granturi pentru plantarea/reabilitarea fîșiilor de protecție

  Componenta II: Finanțarea rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților

 • Credite
 • Granturi pentru tinerii antreprenori
 • Asistență tehnică
 • Instruiri

  Componenta III: Infrastructura pentru reziliență climatică rurală și creștere

  Granturi pînă la 200 000 USD (drumuri, poduri, piețe agricole, sisteme de irigare)

  În cadrul evenimentului de informare desfășurat la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia, au fost prezentat de asemenea Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017, de către dna Lucia TIMOFTI, Șef Direcție administrare și control, AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

  În cadrul evenimentului de informare și comunicare desfășurat la Incubatorul de Afaceri din Cimișlia, au fost prezentat de asemenea Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017, de către dna Lucia TIMOFTI, Șef Direcție administrare și control, AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

  Mijloacele fondului  se utilizează în limitele alocațiilor aprobate anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 2017 AIPA va gestiona un fond de 900 mil lei destinat producătorilor agricoli. Plafonul maxim care poate fi accesat de către fiecare producător agricol este în valoare de 3 mil lei iar în cazul grupurilor de producători – 4.5 mil lei.

Direcțiile de subvenționare în anul 2017:

Prioritatea I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurare și modernizare.

Măsura 1: Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele UE.

Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole.

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale.

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul și spațiul rural.

Prioritatea III. Sporirea investițiilor în infrastructura fizică și cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan.

Măsura 4. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale.

  Mai multe detalii referitor la programele prezentate în cadrul sesiunii de informare și comunicare “Oportunități și instrumente pentru dezvoltarea afacerilor” organizată vineri, 10 martie, la I.P. Incubatorul de Afaceri din Cimișlia, le găsiți în prezentările atașate: Programe ODIMM, IFAD VI, Prezentare AIPA și pe siturile instituțiilor www.odimm.md, www.ifad.md, www.aipa.md

  Olga Postovanu, directoarea Incubatorului de Afaceri din Cimișlia