Cere socoteală pentru banii publici. Vom monitoriza cum sunt utilizate mijloacele repartizate din fondul rutier după o nouă formulă

   Mijloacele băneşti colectate în fondul rutier al ţării vor fi distribuite în conformitate cu noua formulă elaborată, la insistenţa mai multor primari şi conducători de raioane, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Foto: Strada Decebal străbate o bună parte din oraşul Cimişlia, începând cu Gimnaziul „Aleksandr Puşkin” şi terminând cu Fabrica de producere a băuturilor răcoritoare
Foto: Strada Decebal străbate o bună parte din oraşul Cimişlia, începând cu Gimnaziul „Aleksandr Puşkin” şi terminând cu Fabrica de producere a băuturilor răcoritoare

  Asta după ce vineri, 10 martie curent, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în a doua lectură, proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (cu referire la modificarea Legii fondului rutier și a Legii privind finanțele publice locale). Documentul a fost susținut cu o majoritate de 83 de voturi din cei 88 de deputați prezenți la ședință.

  După cum se menţionează într-un comunicat de presă, proiectul de lege respectiv a fost elaborat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor în scopul repartizării mijloacelor fondului rutier în mod direct autorităţilor publice locale de nivelurile unu şi doi.

  Astfel, în premieră pentru Republica Moldova, cu începere din anul curent, va fi implementat un proces amplu de construcție si reabilitare a drumurilor de importanţă raională şi locală, inclusiv a străzilor din oraşele, comunele şi satele din ţară.

  Este important de specificat faptul că banii din fondul rutier vor fi distribuiți fără a se mai lua în calcul criteriile politice, adică apartenenţa la un partid sau altul a preşedinţilor de raioane şi a primarilor. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor asigură populaţia că a elaborat  un mecanism unic si eficient care presupune o repartizare clară și transparentă a finanţelor acumulate în  fondul rutier. 

  Noua formulă propusă şi adoptată de către Legislativ prevede că 50 la sută din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor fi repartizate direct în bugetele autorităţilor publice locale, în funcție de numărul populației.

  Pentru prima data în ultimii 25 de ani, aceste mijloace financiare vor fi cheltuite la reparația și întreținerea drumurilor locale de interes raional. Chiar din acest an, către consiliile raionale vor fi repartizate 385,9 milioane de lei, aproximativ câte 115 mii de lei la fiecare mie de locuitori.

  Pe de altă parte, pentru consiliile locale vor reveni circa 350 de milioane de lei, ceea ce înseamnă cam câte 130 de mii de lei pentru 1 km.

  Precum este subliniat în documentul aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, aceste mijloace financiare vor fi gestionate de către autoritățile publice locale în scopul achitării studiilor de fezabilitate, pentru proiectarea drumurilor locale, pentru lucrări de întreținere a acestora în condiţiile de iarnă, dar și pentru alte lucrări de deservire curentă a drumurilor locale. 

  Cititorii noştri cunosc faptul că Asociaţia Presei Independente din Republica Moldova implementează, în perioada septembrie 2016 – august 2017, proiectul „Evaluarea transparenţei procesului bugetar şi a utilizării mijloacelor publice destinate infrastructurii rutiere prin monitorizare şi investigaţii jurnalistice”. Împreună cu alte patru instituţii de presă din Chişinău, Rezina, Soroca şi Ungheni, „Gazeta de Sud” va urmări cum folosește Consiliul Raional Cimişlia şi primăriile din acest raion banii alocaţi din fondul rutier, informându-vă cum sunt cheltuite mijloacele financiare destinate drumurilor.

  Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor mai precizează că sumele repartizate administrațiilor publice raionale și locale vor creşte în fiecare an, odată cu mărirea sumei de bani acumulate în fondul rutier.

Ion Ciumeică

Cere socoteală pentru banii publici, lupă, bani, lei

   Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor publicate aparține autorului și nu reflectă neapărat poziția Ambasadei.

Ambasada Finlandei