Imagine simbol, sursa: Creativa Studio/Facebook, Cimișlia,

Monitorizarea realizării planului de acţiuni anticorupţie în oraşul Cimişlia (II)

  După ce, în numărul trecut al „Gazetei de Sud”, am urmărit îndeplinirea obiectivului strategic nr.1 al Planului de acţiuni anticorupţie al Primăriei oraşului Cimişlia pentru perioada 2016-2020, elaborat în cadrul proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice locale prin activităţi comune ale mass-media şi organizaţiilor non-guvernamentale locale şi regionale”, astăzi vom verifica realizarea obiectivelor strategice nr.2  şi nr. 3 ale acestui document. 

Imagine simbol, sursa: Creativa Studio/Facebook, Cimișlia,
Imagine simbol, sursa: Creativa Studio/Facebook

  Amintim cititorilor că Planul de acţiuni anticorupţie al Primăriei oraşului Cimişlia pentru anii 2016-2020 este compus din patru obiective strategice. Cel de-al doilea este intitulat „Diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul prestării serviciilor publice” şi prima lui prevedere stipulează crearea, în anul precedent, a unui ghişeu unic de primire/eliberare a certificatelor.

În aşteptarea ghişeului unic

  Chiar dacă s-a înregistrat o oarecare întârziere la capitolul dat, actualmente, la parterul primăriei orașului se pregăteşte spaţiul pentru acest ghişeu şi în curând acesta va începe să funcţioneze.

  Viceprimarul Florin Berejan speră că, odată cu darea în folosință a ghişeului unic, va fi posibilă îndeplinirea altor puncte ale obiectivului strategic nr. 2: deschiderea unui sistem on-line de înscriere (programare) a cetăţenilor; afişarea modelelor de cereri şi a listei complete a actelor însoţitoare; accesul on-line la preţul şi tarifele serviciilor publice, dar şi la datele privind datoriile cetăţenilor faţă de primărie şi faţă de stat; crearea unui sistem on-line de completare a cererilor.

  Menţionăm, de asemenea, că, în urma modificărilor legislaţiei în vigoare, evaluarea funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Cimişlia se face în funcţie de performanţă, la fel ca şi stimularea sau sancţionarea lor, în funcție de calitatea serviciilor prestate.

  A fost instituit Registrul de evidenţă a avertizărilor despre posibilele ilegalităţi comise în cadrul autorităţii publice.

  Dintre punctele neîndeplinite, semnalăm tărăgănarea elaborării unui sistem intern de dezvoltare profesională.

Obiectivul strategic nr. 3

  Acesta poartă denumirea „Diminuarea gradului de vulnerabilitate la corupţie a activităţilor din domeniul relaţiilor funciare şi patrimoniale”. Într-un anumit fel, şi realizarea prevederilor obiectivului în cauză este legată de darea în folosinţă a ghişeului unic, căci pentru anii 2016-2017 este programată perfecţionarea activităţii acestuia pentru facilitarea procedurilor de eliberare a certificatelor. 

  Au fost identificate necesităţile de înzestrare a serviciului relaţii funciare şi cadastru cu echipament modern şi softuri pentru lucrări în domeniu, a fost achiziţionată o riglă electronică.

  Din păcate, celelalte 14 puncte ale obiectivului strategic nr. 3 au rămas, deocamdată, doar pe hârtie.

  Astfel, în anul trecut urma să fie creat şi promovat blogul specialistului în domeniul funciar şi cadastru pe site-ul Primăriei Cimişlia, cu publicarea informaţiilor relevante din domeniu, ceea ce nu s-a făcut. 

  La fel este situaţia şi cu elaborarea (perfecţionarea) sistemului de stimulare materială şi morală a specialiştilor din domeniu.

  Nu a fost elaborată şi aprobată lista obiectivelor pasibile de privatizare.

  Nu s-au organizat şi desfăşurat audieri şi dezbateri publice şi alte tipuri de consultări ale populaţiei asupra proiectelor de decizie ale Consiliului orăşenesc ce ţin de domeniul funciar şi patrimonial.

  Nu au fost elaborate şi publicate dările de seamă sistematice despre activitatea de eliberare a certificatelor din domeniul funciar şi cadastru.

  Multe prevederi ale acestui obiectiv sunt schiţate pentru perioada 2016-2017. Aşa că Primăria Cimişlia are posibilitatea să analizeze restanţele şi să întreprindă, până la sfârşitul anului curent, măsuri concrete în vederea remedierii stării de lucruri.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ