ședință, discuții, trening.

Femeile migrante în căutarea soluţiilor de a-şi putea dezvolta o afacere acasă

    La 10 februarie, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Cahul a găzduit un atelier de lucru pentru femeile emigrante cu genericul „Dacă aş fi prim-ministru al Moldovei”. Această activitate face parte din proiectul „Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor migrante”.

  Proiectul are menirea de a promova drepturile femeilor emigrante şi de a le proteja împotriva exploatării şi excluziunii sociale la toate etapele de migraţie prin consolidarea mecanismelor  internaţionale de protejare a drepturilor omului, prin dezvoltarea instituţiilor naţionale, prin responsabilizarea guvernelor, precum şi prin consolidarea capacităţilor de activitate a grupurilor de sprijin implicate în proecesele de integrare a migraţiei în strategiile de dezvoltare.  

ședință, discuții, trening.
Secvență din cadrul atelierului, Foto: Gazeta de Sud

  În cadrul atelierului de la Cahul au participat în jur de 20 de femei, care iniţial au fost invitate de către formatorul Victor Lutenco, co-director executiv a Institutului pentru Politici şi Reforme Europene, să lucreze în grupuri la o idee concretă de afacere şi, parcurgând toate etapele, să identifice problemele cu care se confruntă de obicei. Printre cele mai stringente probleme pomenite de femei au fost cele de ordin birocratic şi banii. Apoi, doamnele au fost rugate să intre în rolul de prim-ministre şi să încerce să identifice soluţii pentru problemele identificate de către alt grup de lucru.

  Seria atelierelor de lucru pentru femeile emigrante cu genericul „Dacă aş fi prim-ministru al Republicii Moldova” are drept scop participarea efectivă a femielor emigrante în procesele de lucru cu guvernele, pentru a aborda problemele şi drepturile lor. Prin intermediul acestor evenimente se doreşte consolidarea capacităţilor femeilor migrante de a se implica în elaborarea de politici care implică antreprenoriatul feminin.

  Rezultatele scontate ale acestor ateliere ar fi identificarea celor mai importante probleme pentru stimularea activităţii economice a femeilor în Republica Moldova, inclusiv a celor migrante, formularea recomandărilor pentru elaborarea politicilor de stimulare a activităţilor economice şi civice a migrantelor, precum şi crearea unor platforme locale ale acestor femei pentru stimularea acţiunilor civice şi de advocacy pe viitor.

  Ateliere de acest gen au fost organizate în mai multe localităţi din ţară, iar la final, toate propunerile şi istoriile de succes vor fi sistematizate de către experţi şi propuse sub formă de recomandări pentru Prioritatea 7 „Dezvoltarea Femeilor Antreprenoare” din Planul de Acţiuni 2015-2017 al Ministerului Economiei. Recomandările vor prevedea noi acţiuni pentru susţinerea femeilor migrante şi implicarea acestora în mediul de afaceri autohton.

Sorina REMENTOVA