Monitorizarea planului de acţiuni anticorupţie în oraşul Cimişlia (I)

  În cadrul proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice locale prin activităţi comune ale mass-media şi organizaţiilor nonguvernamentale locale şi regionale”, implementat de către Centrul CONTACT din Chișinău cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, la Cimişlia a fost elaborat şi aprobat, de către Consiliul orăşenesc din localitate, Planul de acţiuni anticorupţie pentru perioada 2016-2020.  

 O şedinţă a Grupului de lucru privind elaborarea Planului de acţiuni anticorupţie în Primăria oraşului Cimişlia pentru anii 2016-2020
O şedinţă a Grupului de lucru privind elaborarea Planului de acţiuni anticorupţie în Primăria oraşului Cimişlia pentru anii 2016-2020

  Acest plan este constituit din patru obiective strategice: 1– reducerea gradului de vulnerabilitate la fapte de corupţie în procedurile de achiziţii publice; 2 – diminuarea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în domeniul prestări servicii publice; 3 – micşorarea gradului de vulnerabilitate la corupţie a activităţilor din sfera relaţiilor funciare şi patrimoniale; 4 – scăderea nivelului de vulnerabilitate la corupţie în ramura managementului resurselor umane.

  Pentru a afla ce paşi concreţi s-au întreprins în anul trecut, în vederea îndeplinirii primului obiectiv strategic, am stat de vorbă cu viceprimarul oraşului Cimişlia, Florin Berejan, care a fost şi conducătorul Grupului de lucru privind întocmirea Planului de acţiuni anticorupţie pe anii 2016-2020, cu Diana Aramă, specialistă responsabilă de achiziţiile publice la primăria orașului, şi cu Andrei Bargan, directorul Societăţii cu răspundere limitată „PRO MEDIA” din localitate.

  Am fost informat, bunăoară, că se întreprind măsuri în vederea constituirii şi menţinerii actualizate a unei baze generale de date a achiziţiilor publice (planificate, realizate, anulate, amânate etc.).

  A fost elaborat şi publicat planul anual de achiziţii publice, se va face acest lucru şi în privinţa planurilor trimestriale din acest domeniu.

  S-a încadrat activ la îndeplinirea  Planului de acţiuni anticorupţie SRL „PRO  MEDIA”, care este, alături de Primăria oraşului Cimişlia şi de Asociaţia obştească „Pro Cimişlia”, unul dintre cei trei parteneri în cadrul proiectului respectiv. Astfel, pe parcursul anului trecut au fost realizate patru emisiuni tematice la postul local de radio şi la cel de televiziune cu următoarele generice: „Banii publici sunt şi banii mei”, „Prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul privat”, „Reforma sistemului de achiziţii publice” şi „Construirea ilegală a unei benzinării în plin centrul oraşului Cimişlia”.

  De asemenea, în perioada de referinţă, au fost difuzate, la „Radio-Media” şi „Media-TV”, 10 reportaje legate de organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de către Primăria din localitate.

  Cu toate că Planul de acţiuni anticorupţie prevedea organizarea, de către SRL „PRO MEDIA”, a unui ciclu anual de 15 sesiuni de întrebări şi răspunsuri la tema combaterii corupţiei, în realitate, au fost difuzate 18 astfel de sesiuni.

  La capitolul „Realizări” am putea menţiona prezentarea a două spectacole la tema „Nu corupţiei!” de către Teatrul social din Cimişlia şi iniţierea unui sondaj în rândul populaţiei, încă unul fiind planificat pentru anul curent.

  Punctul 1.3.4. al obiectivului strategic supus monitorizării stipulează schimburi de experienţă în domeniul achiziţiilor publice la nivel naţional şi internaţional. În calitate de vicepreşedinte al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, primarul de Cimişlia, Gheorghe Răileanu, care este şi preşedinte al grupului de lucru privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice, a participat la o conferinţă europeană pe acest subiect, care a avut loc, anul trecut, în România.

  În acelaşi timp, unele prevederi ale obiectivului strategic 1 „Reducerea gradului de vulnerabilitate la fapte de corupţie în procedurile de achiziţii publice” nu au fost îndeplinite, ele rămânând, în temei, pe seama lucrătorilor administraţiei publice locale. Astfel, încă nu a fost selectat prin concurs deschis un reprezentant al societăţii civile în calitate de membru al grupului de lucru pentru desfăşurarea achiziţiilor publice, nu s-a făcut instruirea membrilor grupului de lucru responsabil pentru acest domeniu, nu s-au citit lecţii şi nu s-au purtat discuţii tematice cu elevii din clasele superioare la tema conflictului de interes etc.

  Viceprimarul oraşului Cimişlia, Florin Berejan, recunoaşte lacunele admise şi crede că ele pot fi înlăturate pe parcursul a următorilor trei ani de implementare a Planului de acţiuni anticorupţie.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ