Aprovizionarea cu apă și canalizare în sudul Moldovei

  La Cahul a fost prezentat, marţi, 31 ianuarie, în cadrul unei şedinţe, draftul studiului de fezabilitate privind aprovizionarea cu apă și canalizare în raionul Cahul, în cadrul proiectului ,,Aprovizionarea cu apă și canalizare în sudul Moldovei”, inițiat cu suportul financiar al Băncii Germane KfW.

proiectcahul

  Studiul face o analiză a situației în domeniul apă și canalizare în raion și vine cu soluții și recomandări atât de ordin tehnic, administrativ, cât și cu calcule financiare necesare proiectului. Acesta se referă la mai multe direcții, cum ar fi: renovarea și reabilitarea stației de tratare, stația de epurare a apelor uzate, extinderea rețelei de apeduct și de canalizare în orașul Cahul, satul Cotihana și în alte localități din raion.

  La eveniment au participat Anatol Usatîi, viceministru al Dezvoltării Regionale şi a Construcţiilor, Maria Culeşov, directoarea Agenţiei de Dezvoltare Sud, Ion Groza, preşedintele raionului Cahul, Nicolae Dandiş, primarul oraşului Cahul, reprezentanți ai băncii germane KfW și ai Agenției de Cooperare Internațională din Germania GIZ.

  În cadrul ședinței au fost discutate subiecte ce țin de Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Cahul și măsurile prioritare propuse pentru a fi finanțate de KfW, strategia de îmbunătățire propusă pentru aprovizionarea rurală cu apă și canalizare în raionul Cahul, de asemenea, fiind prezentată analiza instituțională a operatorului „Apă Canal Cahul”.

  Atelierul a marcat etapa finală în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate menționat anterior, document ce va sta la baza planului de valorificare a investițiilor de circa 22 mln. de euro, oferiți de Guvernul Germaniei prin banca KfW pentru modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare a orașului Cahul, construcția unei stații noi de epurare a apelor uzate, modernizarea stației de pompare a apei și sporirea capacităților tehnice și instituționale a întreprinderii „Apă Canal Cahul”.

  Primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș, în urma concluziilor menționate, a mulțumit instituțiilor prezente la activitate și partenerilor: „Suntem conștienți de responsabilitatea care ne revine ca autoritate locală și vom colabora cu toți partenerii implicați, pentru a asigura cetățenii municipiului și raionului Cahul cu apă potabilă și servicii de canalizare”.