Media TV Cimişlia, printre laureaţii Galei de premiere anticorupţie 2016

  Centrul CONTACT din municipiul Chişinău implementează, la nivel naţional, proiectul „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice locale prin activităţi comune ale mass-media şi organizaţiilor non-guvernamentale locale şi regionale”, în care sunt încadrate şi câteva structuri din oraşul Cimişlia: Consiliul local şi primăria, Postul de televiziune MEDIA TV din localitate şi ONG „Pro Cimişlia”.

În fotografie (de la stânga la dreapta): primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, directorul proiectului respectiv, Serghei Neicovcen, şi conducătorul Postului de televiziune MEDIA TV Cimişlia, Andrei Bargan, la Gala de premiere anticorupţie 2016
În fotografie (de la stânga la dreapta): primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, directorul proiectului respectiv, Serghei Neicovcen, şi conducătorul Postului de televiziune MEDIA TV Cimişlia, Andrei Bargan, la Gala de premiere anticorupţie 2016

  Pe parcursul anului trecut, cele trei entități au iniţiat şi desfăşurat mai multe activităţi prevăzute de proiectul respectiv.

  Iar acordul final al acţiunilor a răsunat în ultima lună a lui 2016, când Centrul CONTACT a organizat, în incinta hotelului Regency din Chișinău, Gala de premiere a bunelor practici de prevenire a corupţiei la nivel local în perioada de referinţă.

  La acest eveniment au fost înalt apreciate bunele practici de prevenire a corupţiei la nivel local implementate de către organizaţiile neguvernamentale şi mijloacele de informare.

  Iniţiativa aparţine Centrului CONTACT şi este parte a proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice locale prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”, realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Scopul Galei de premiere a fost de a identifica, promova şi premia bunele practici de prevenire a corupţiei la nivel local înregistrate de mijloacele de infromare şi organizaţiile non-guvernamentale din Republica Moldova.

  Serghei Neicovcen, directorul proiectului în cauză, a declarat că acest flagel, corupţia, ne afectează traiul de zi cu zi, fiind maladia care stopează dezvoltarea civică, iniţiativa şi inovaţia. Doar cu o justiţie eficientă, o naţiune poate face paşi uimitori în dezvoltare sub toate aspectele.  

  În continuarea discursurilor, Ecaterina Iacovleva, manageră de proiect a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, a specificat că în acest proces de prevenire a corupţiei trebuie implicaţi mai mulţi actori, inclusiv mediul de afaceri, societatea civilă, presa.

  Ecaterina Iacovleva a încurajat organizaţiile neguvernamentale şi mijloacele de infromare să-şi amplifice eforturile pentru ca rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor.

  A fost prezent la ceremonie şi Gheorghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia, care a menţionat impactul colaborării autorităţilor publice locale cu mass-media în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei în oraşe, comune şi sate.

  Centrul CONTACT a acordat 12 premii pentru cele mai active ONG-uri şi instituţii de presă. Printre acestea a fost şi Postul de televiziune MEDIA TV Cimişlia, care a fost premiat pentru ciclul de emisiuni televizate de dezbateri publice pe tematica sensibilizării opiniei publice, implicării cetăţenilor în prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel local.

În cadrul evenimentului au fost prezentate şi cele trei spoturi video cu tematica anticorupţie, realizate în cadrul proiectului.

  Proiectul „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale” este implementat de Centrul CONTACT, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul acestui articol nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a UE sau a Centrului CONTACT.