Secvență de la eveniment

Polițiștii de frontieră, la ora bilanțului

  Ședința de bilanț a activităţii poliţiştilor de frontieră din Direcția Regională Est s-a desfășurat în sala de festivităţi a școlii de arte „Maria Bieșu” din oraşul Ştefan Vodă.

politisti

  Potrivit unui comunicat de presă, Ruslan Galușca, șeful subdiviziunii în cauză, a prezentat un raport amplu în care a făcut o analiză minuțioasă a tuturor compartimentelor de activitate. Toţi indicii înregistraţi au fost prezentaţi în comparație cu anii 2014-2015, astfel succesele, dar și lacunele au fost mai vizibile.

  De asemenea, Ruslan Galușca a înaintat în fața reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prezenţi într-un număr mare la şedinţa de bilanț și unele propuneri pentru îmbunătățirea activității Direcției Regionale Est a Departamentului Poliţiei de Frontieră din cadrul MAI.

  Cei prezenţi au fost salutaţi de către Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă, care, în luarea sa de cuvânt, a apreciat activitatea poliţiştilor de frontieră ai Direcției Regionale Est, subliniind că există o conlucrare sănătoasă cu aceştia.

  Președintele raionului a mulțumit și pentru colaborarea polițiștilor de frontieră cu autorităţile publice locale de nivelul unu și cu agenții economici din primăriile care se află la hotarele Republicii Moldova.  

  Dl Molozea s-a pronunţat pentru aprofundarea relaţiilor dintre poliţiştii de frontieră şi locuitorii raionului Ştefan Vodă, inclusiv la protecția, în comun cu autoritățile țării vecine Ucraina, a mediului înconjurător, în primul rând a râului Nistru.