buget, bani, finante, lei, valută

35 de milioane de lei au fost acumulate la buget în urma aplicării legii „Impozitul de Avere”

    Începând cu 1 iulie 2016, persoanele fizice care sunt proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror totalitate este estimată la valoarea 1,5 milioane lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult, au fost calificați drept subiecți  ai impunerii cu impozitul pe avere.  

buget, bani, finante
Imagine simbol, sursa:google.com

  Potrivit prevederilor legale baza impozabilă a obiectului impunerii, care constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, se diminuează cu suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor ce țin de realizarea contractului de leasing financiar.  
    
    Numărul total al subiecților impunerii cu impozitul de avere, care au corespuns criteriilor stabilite la situația de 1 noiembrie 2016 constituie 2893. Repartizarea teritorială a acestora se prezintă în felul următor:
    – 2638 sau 91,2 % cu viză de reședința în mun. Chișinău;
    – 37 sau 1,3 % cu viza de reședința în mun. Bălți;
    – 23  sau 0,8 % cu viza de reședința în Ialoveni;
    – 20 sau 0,7 % cu viza de reședința în Hâncești;
    – 19 sau 0,7 % cu viza de reședința în Strășeni;
    – 13 sau 0,45 % cu viza de reședința în Anenii Noi;
    – 11 sau 0,38 % cu viza de reședința în Căușeni;
    – în celelalte raioane au fost identificați până la 10 subiecți ai impunerii
    
    În pofida faptului că anul 2016 este primul an de aplicare a impozitului pe avere, constituind un exercițiu nou în domeniul fiscal, la data de 26 decembrie 2016,  la buget a fost achitat impozit pe avere în sumă totală de 32,47 milioane de lei, iar numărul subiecților „disciplinați” constituie 1797. Alte 141 de persoane au achitat circa 2,37 milioane de lei în perioada 27-29 decembrie. 
    
    Astfel, la moment, veniturile la bugetul de stat, la capitolul impozit pe avere constituie, în total, 34,83 milioane de lei, acesta fiind achitat de 1938 de persoane. Pentru fiecare zi de neachitare în termen, în contul personal al contribuabilului, se calculează majorarea de întârziere (penalitatea).