Şedinţa Grupului de lucru regional sectorial în domeniul sporirii atractivităţii turistice pentru regiunea de sud a ţării

Identificarea unei viziuni comune asupra dezvoltării turismului în regiunea de sud

Sudul Republicii Moldova doreşte să devină, în următorii ani, mai atractiv pentru turiştii străini şi cei locali. Despre aceasta s-a discutat la o recentă şedinţă organizată la Cimişlia, se menţionează într-un comunicat de presă.

Membrii Grupului de lucru regional sectorial în domeniul sporirii atractivităţii turistice, din care fac parte reprezentanţi ai celor opt raioane din cadrul Regiunii  de Dezvoltare Sud  (RDS) şi specialişti ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud (ADRS), s-au întrunit pentru a face o retrospectivă a activităţilor realizate până în prezent, în vederea elaborării Programului Regional Sectorial pentru această importantă ramură a economiei naţionale şi a planifica activităţile următoare.

Şedinţa Grupului de lucru regional sectorial în domeniul sporirii atractivităţii turistice pentru regiunea de sud a ţării
Şedinţa Grupului de lucru regional sectorial în domeniul sporirii atractivităţii turistice pentru regiunea de sud a ţării

Ședinţa s-a desfăşurat cu participarea lui Victor Ciobanu, şef de direcţie la Agenţia Turismului a Republicii Moldova, şi a lui Viorel Miron, expert naţional în dezvoltarea proiectelor şi în turism. Împreună cu specialiştii ADRS şi cu ceilalţi membri ai grupului de lucru, experții în domeniu au analizat şi evaluat aspecte ce ţin de potenţialul turistic al Regiunii de Dezvoltare Sud, încercând să formuleze o viziune comună şi să stabilească obiective clare de dezvoltare a sectorului turism în zona respectivă pentru următori ani.

De notat că, anterior, în cadrul primei şedinţe a grupului, au fost stabilite sarcini concrete pentru fiecare membru în parte, fiind coordonate acţiunile ulterioare ale specialiştilor Agenţiei şi ale altor părţi implicate în vederea evaluării şi determinării situaţiei în domeniul turismului pentru fiecare raion în parte, precum şi pentru fiecare obiectiv turistic din regiune, prin elaborarea chestionarelor,  expedierea lor către consiliile raionale şi completarea acestora.

De această dată, însă, grupul de lucru şi-a propus să evalueze  per ansamblu potenţialul turistic al Regiunii de Dezvoltare Sud şi să pună pe tapet concluziile şi constatările la care au ajuns specialiştii în planificare strategică din cadrul ADRS şi experţii.

Astfel, potrivit Anei Donia, specialist în planificare strategică şi programare  în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, responsabilă de domeniul turismului, în urma unei analize profunde, s-a constatat că această zonă este una atractivă, cu multe obiective turistice valoroase şi interesante, dar care nu sunt valorificate. În mod special, este vorba de atracţiile turistice concentrate cu precădere în zona Nistrului Inferior şi în cea a Prutului de Jos.

Atracții culturale și turistice în zona de sud

„Avem în regiunea noastră tradiţii şi festivaluri inedite, calificate ca produse turistice unice, inclusiv la nivel de ţară. Este vorba despre Festivalul Piersicului de la Ştefan Vodă,  Festivalul Strugurelui şi Expoziţia-târg „Parada Florilor”  (ambele de la Cimişlia), Festivalul IProsop de la Selemet, acelaşi raion, Festivalul „Dulce floare de salcâm” de la Văleni, Cahul, şi altele, care sunt cu impact naţional, dar se desfăşoară în Regiunea Sud”, a ţinut să menţioneze Ana Donia.

În acelaşi timp, cu toate aspectele pozitive, s-a stabilit că există şi o serie de provocări pentru dezvoltarea turismului în zona sudică a Republicii Moldova, care necesită intervenţie, suport şi consolidarea eforturilor tuturor organelor de resort şi a responsabililor. Spre exemplu, este nevoie, în primul rând, de reabilitarea drumurilor de acces către toate atracţiile turistice din Regiunea de Sud, care, practic, lipsesc, cu excepţia Casei-muzeu „Alexei Mateevici” din satul Zaim, raionul Căuşeni, calea de acces către care a fost reabilitată de ADRS în anul 2013, din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi cu suportul Consiliului Raional Căuşeni.

De asemenea, necesită o esenţială modernizare infrastructura de utilităţi şi servicii specifice domeniului turismului, cum ar fi reabilitarea atracţiilor turistice, crearea parcărilor, amenajarea clădirilor şi a spaţiilor din preajma acestora, instalarea indicatoarelor şi înzestrarea cu iluminare stradală pentru asigurarea sau sporirea vizibilităţii obiectivelor destinate turiştilor. Or, chiar dacă atracţiile turistice sunt de-a lungul frontierelor, majoritatea turiştilor care intră în Republica Moldova din partea de sud-est a ţări sau din partea de sud, fie că trec prin sau pe lângă Regiunea Sud, fără a şti că aici ar putea descoperi multe locuri pitoreşti şi lucruri interesante.

După ce va fi definitivată viziunea şi vor fi identificate obiectivele de dezvoltare a turismului în zona de sud, urmează a fi organizate audieri publice, în cadrul cărora va fi dezbătut Programul Regional Sectorial în domeniul atractivităţii turistice. Odată aprobat, acest program va deveni un document strategic de referinţă pentru autorităţile publice locale de nivelele I şi II din aria respectivă, pentru Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, pentru Agenţia Turismului şi pentru alte instituţii interesate, care urmează să intervină, pe parcursul anilor următori, cu proiecte investiţionale de revitalizare și impulsionare a turismului în zona de sud a Republicii Moldova.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ