Secvență-de-la-ședința APL, Foto: Gazeta-de-SUD..

Reprezentanţii APL Cahul au discutat despre încasarea veniturilor în anul curent

  În scopul încasării veniturilor în bugetul raional pentru anul 2016, Consiliul Raional Cahul a creat un grup de lucru privind asigurarea încasării veniturilor.

  La ședința din 2 decembrie curent a grupului, au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale de nivelul I şi II şi ai serviciilor desconcentrate: Vlad Cășuneanu, vicepreședinte al raionului Cahul, Vladimir Calmîc, vicepreședinte al raionului Cahul, Constantin Hodenco, șeful Direcției generale finanțe, Janeta Ghețiu, șef adjunct al Direcției agricultură și dezvoltare economică, Nicolae Basarab, șeful Serviciului relații funciare și cadastru, Avram Micinschi, șeful Direcției generale învățământ, Vladimir Lîsenco, consilier raional, președintele Comisiei pentru problemele administrației publice, respectarea drepturilor și libertăților omului, relații interetnice, Nicolae Boghean, șef interimar al Inspectoratului Fiscal de Stat din raionul Cahul, precum și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Cahul, Agenției Ecologice Cahul, Î.S. pentru silvicultură „Silva-Sud Cahul”, Î.S. Silvo-Cinegetică „Manta-V” Cahul.   

Secvență-de-la-ședința APL, Foto: Gazeta-de-SUD..
Secvență-de-la-ședința APL, Foto: Gazeta-de-SUD..

  La ședință s-a examinat nivelul de încasare a veniturilor la bugetul local, și anume a taxei pentru extragerea mineralelor utile din raionul Cahul. De asemenea, a fost  examinată situația privind amplasarea și exploatarea resurselor minerale utile (carierele de nisip și argilă, înregistrate și cele neînregistrate) din teritoriul raionului Cahul.

  În cadrul şedinţei, s-a menţionat că obiectivul major al grupului de lucru este de a colabora și coordona cu toți factorii de decizie în vederea asigurării încasării veniturilor la bugetul local, lărgirii bazei impozabile și consolidarea disciplinei bugetar-fiscale.

  Astfel, până la data de 30.11.2016, au fost acumulate 97,5% din veniturile aprobate pentru anul 2016, iar veniturile planificate din acumularea taxei pentru extragerea mineralelor utile constituie 57,8%.

  Pe teritoriul raionului Cahul sunt amplasate șapte cariere autorizate cu o suprafață de 34,4 ha, iar 54 de cariere activează ilegal.

  Consilierul raional Vladimir Lîsenco a menționat că exploatarea necontrolată a resurselor naturale, necoordonarea mecanismelor de evidență, reglementare și control diminuează esențial procentajul de venituri acumulate în bugetul local.

  În cele din urmă, s-a hotărât să fie efectuată inventarierea amplasării și gestionării carierelor de nisip și argilă din întreg teritoriu raionului Cahul, și să fie înaintate propuneri concrete către Guvernul Republicii Moldova privind perfecționarea și îmbunătățirea normativelor legale referitor la modul de exploatare a zăcămintelor.

Sorina REMENTOVA