Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, a desfășurat, la Cimișlia, Conferinţa regională pe tema „Oportunităţile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 2016”.

strategia-dunarea

Activitatea a întrunit în centrul de reședință al Regiunii de Dezvoltare Sud reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), Ministerului Mediului, Biroului pentru Cooperare Transfrontalieră din componența Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova, ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, exponenți ai autorităţilor publice locale de nivelurile unu şi doi, agenţi economici din cadrul ADR Sud, conducători de organizaţii nonguvernamentale, ziarişti din mass-media locală și regională.

De asemenea, la evenimentul consacrat promovării SUERD a participat o delegație din Letonia, din care au făcut parte reprezentanți ai autorităților publice locale și antreprenori din diferite regiuni ale acestei ţări.

După cuvântul de salut adresat asistenţei de către preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, membru al Consiliului Regional de Dezvoltare Sud, participanţii la conferinţă au fost informați pe larg despre oportunitățile pe care le oferă Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 2016 și inițiativele SUERD existente în cadrul Programului transnațional pentru regiunea Dunării 2014-2020.

Dunărea care ne unește

„Sunt sigur că această conferință, la fel ca și alte acțiuni desfășurate în cadrul proiectului „Danube connects” („Dunărea unește”), lansat în martie 2015 de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și realizat cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, va crea condițiile necesare inițierii unor noi parteneriate și dinamizării participării țării noastre în cadrul programelor Uniunii Europene”, a declarat Eduard Ungureanu, șeful Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

„Ne dorim ca această activitate a ADR Sud, realizată în comun cu MDRC și Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova, să contribuie la o mai mare deschidere, pentru actorii de dezvoltare din Regiunea de Sud a ţării, a oportunităților pe care SUERD le poate oferi statelor participante la această inițiativă europeană”, a specificat Maria Culeșov, directoarea ADR Sud.

Conferința „Oportunitățile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 2016” a dezbătut subiecte de actualitate, cum ar fi: oportunitățile și provocările cu care se confruntă Republica Moldova în procesul promovării SUERD, dezvoltarea inițiativelor SUERD în cadrul Programului transnațional pentru regiunea Dunării 2014-2020, precum și experiența Letoniei în implementarea Strategiei Mării Baltice, proiecte și exemple care ar putea fi preluate de Republica Moldova în realizarea Strategiei Dunărene.

Cooperare la care participă 14 state europene

Olga Postovanu, managera Incubatorului de Afaceri din Cimișlia, a vorbit despre profilul instituției pe care o reprezintă și despre posibilitățile de implicare a femeilor în dezvoltarea comunităților locale din Regiunea Sud.

Evenimentul, organizat de ADR Sud și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru promovarea inițiativelor SUERD în cadrul Programului transnațional pentru Regiunea Dunării 2014-2020, a avut drept scop informarea actorilor de dezvoltare din Regiunea Sud cu oportunitățile deosebite de finanțare și acțiune care se deschid prin Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Reiterăm că Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, la care participă 14 state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Serbia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina).

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE.