Aprobarea Planului Operaţional Regional sud pentru anii 2017-2020

44 de proiecte depuse în cadrul concursului anunţat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud (ADRS), 12 concepte de proiecte viabile identificate în urma procesului de planificare regională sectorială cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi trei proiecte aflate în curs de implementare vor face parte din Planul Operaţional Regional (POR) Sud pentru anii 2017-2020. Documentul în cauză a fost aprobat, săptămâna trecută, cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud (CRDS).

Reparația podului peste râul Cogâlnic din Basarabeasca a fost unul din proiectele de dezvoltare regională din Republica Moldova
Reparația podului peste râul Cogâlnic din Basarabeasca a fost unul din proiectele de dezvoltare regională din Republica Moldova

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a CRDS a cuprins mai multe chestiuni, principala fiind cea cu privire la aprobarea listei proiectelor depuse de către autorităţile publice locale de nivelurile unu şi doi în cadrul Concursului de propuneri de proiecte 2017-2020, care urmează a fi incluse în Planul Operațional Regional Sud pentru următorii patru ani.

De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul Regional de Dezvoltare Sud a decis asupra proiectelor care, în virtutea calității lor, a relevanței și corespunderii cerințelor concursului, vor ajunge în atenția Comisiei interministeriale pentru a se pronunța pro sau contra includerii lor în Documentul Unic de Program.

Fiind a treia la număr în anul de faţă, şedinţa recentă s-a bucurat de un mare interes din partea membrilor CRDS, la ea asistând 31 din 32 de consilieri.

În deschiderea ședinței, Igor Malai, șef adjunct al Direcției generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), a salutat prezența membrilor CRD Sud la Cimișlia, subliniind importanța ședinței în cauză și a deciziilor care trebuiau să fie adoptate.

Deciziile luate, în beneficiul comunităților

„Astăzi ne-am întâlnit pentru a contoriza o altă etapă a procesului de selectare a proiectelor pentru formarea Documentului Unic de Program și a Planului Operațional Regional pentru anii următori. A fost o perioadă destul de încărcată, în care ați avut suficient timp pentru a completa cererile de finanțare și a definitiva dosarele de proiecte, astfel încât acum să putem trage deja unele concluzii, apropiindu-ne de finalul Concursului proiectelor cu finanțare din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR). Sper că deciziile pe care le veți adopta vor fi constructive și în beneficiul comunităților din Regiunea de Dezvoltare Sud”, a specificat reprezentantul MDRC, Igor Malai.

În continuare, membrii CRD Sud au audiat raportul cu privire la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud în perioada ianuarie-septembrie 2016, prezentat de către Maria Culeşov, directoarea ADRS.

De asemenea, a fost adus la cunoştinţa asistenţei raportul de evaluare a cererilor complete de finanțare din FNDR, depuse la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud în cadrul Concursului de propuneri de proiecte în anul 2016. A fost lansată iniţiativa de a nu elimina nici una din cele 44 de cereri de finanțare înaintate la ADR Sud în cadrul celei de-a doua etape a Concursului de proiecte 2017-2020 și de a include integral lista acestora în Planul Operațional Regional Sud 2017-2020.

„În perspectivă, a spus Maria Culeșov, pentru proiectele care nu vor intra în Documentul Unic de Program, dar se vor regăsi în Planul Operațional Regional, vor fi identificați potențiali finanțatori și acestea vor putea fi înaintate din nou pentru a obține noi posibilități de finanțare”.

Președinți de raioane, primari, businessmeni, reuniți din toată regiunea sud

Au urmat discuții îndelungate, la care au participat preşedinţii de raioane Nicolae Molozea de la Ştefan Vodă, Andrei Ciobanu de la Cantemir, Ion Ciontoloi de la Căuşeni, Mihai Olărescu de la Cimişlia, Ion Groza de la Cahul, Ion Gudumac de la Leova, primarii Gheorghe Răileanu (Cimişlia) şi Vasile Baciu (Sadaclia, Basarabeasca), oamenii de afaceri Gheorghe Netedu din oraşul Cimişlia şi Constantin Putregai din raionul Cantemir, reprezentantele mediului neguvernamental Vera Ciuchitu de la Căuşeni, Raisa Voroniuc de la Basarabeasca, Sivia Strelciuc de la Cahul.

În final, membrii CRDS au aprobat, cu majoritatea de voturi, includerea în Planul Operațional Regional Sud 2017-2020 a 44 de proiecte depuse în cadrul Concursului, a 12 concepte de proiecte viabile identificate în urma procesului de planificare regională sectorială cu suportul GIZ și a trei proiecte aflate în curs de implementare.

Participanţii la şedinţă au discutat lista proiectelor prioritare care vor fi înaintate spre evaluare Comisiei interministeriale. Existând mai multe opinii și propuneri în acest sens, până la urmă, consilierii au convenit ca în lista proiectelor prioritare să fie incluse acele cereri complete de finanțare care au acumulat, conform grilei de evaluare, de la 15 puncte în sus. Ulterior, lista respectivă urmează a fi definitivată și transmisă Comisiei interministeriale pentru inițierea următoarei etape de evaluare.