Apeduct în construcție, foto: Gazeta de Sud.

Perspectivele apeductului magistral Cahul–Vulcăneşti, discutate în cadrul unei şedinţe

  Săptămâna trecută, la Consiliul Raional Cahul a avut loc ședința de lucru în vederea evaluării gradului de pregătire a proiectului investițional „Construcția apeductului magistral Cahul–Lebedenco–Pelinei–Găvănoasa–Vulcănești– Alexandru Ioan Cuza și rețele interne ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”. 

secvență de la ședință, foto: Gazeta de Sud
secvență de la ședință, foto: Gazeta de Sud

  La ședință au participat autoritățile publice locale implicate în proiect, precum și reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud și reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ.
Ședința a avut un caracter informativ în vederea evaluării gradului de pregătire pentru activitățile planificate în cadrul proiectului și stabilirea listei de angajamente ale consiliilor locale privind aprobarea deciziilor de aderare la proiect și pregătirea documentelor necesare pentru etapa de proiectare a acestuia.
Proiectul menționat este o nouă inițiativă în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare și continuarea implementării Programului de Dezvoltare Social–Economică a raionului Cahul, componenta aprovizionare cu apă și canalizare.

  Obiectivul general al proiectului presupune extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în 11 localități ale raionului Cahul (clusterul D) și oraşul Vulcăneşti. 

Obiective specifice ale proiectului sunt:
– Satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei din localitățile: Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa, Alexandru Ioan Cuza și oraşul Vulcănești prin branșarea la infrastructura magistrală de aprovizionare cu apă din râul Prut;
– Furnizarea apei potabile conform standardelor naționale privind apa potabilă;
– Minimalizarea riscurilor sanitare în zonă prin branșarea la o sursă de apă certificată;
– Îmbunătățirea capacităţii de management al furnizorului de servicii de aprovizionare cu apă;
– Îmbunătăţirea capacităţii administraţiilor raionale şi locale pentru a supraveghea şi monitoriza calitatea serviciilor publice locale prestate. 

Apeduct în construcție, foto: Gazeta de Sud.
Apeduct în construcție, foto: Gazeta de Sud.

  Proiectul prevede în primă etapă: actualizarea documentației tehnice pentru „Construcția apeductului magistral Cahul–Lebedenco–Pelinei–Găvănoasa– Vulcănești– Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interne ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”. În etapa a II-a – Implementarea măsurii investiționale „Construcția apeductului magistral Cahul–Lebedenco, cu rețelele interioare ale comunei Lebedenco”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Guvernului Elveției. Valoarea investițiilor constituie 2.200.000 de euro, cu perioada de implementare 2017-2019.

  Pe lângă efectuarea lucrărilor de construcție a obiectivelor de infrastructură, proiectul va include și activități de informare și conștientizare a populației privind beneficiile și importanța utilizării serviciilor centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, activități de consolidare a capacităților manageriale și operaționale ale furnizorului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și activități de consolidare și extindere a cooperării intercomunitare între autoritățile publice locale beneficiare în acest domeniu.

Sorina REMENTOVA