Secvență de la ședință. Foto: Gazeta de Sud

Grija pentru sezonul rece – în centrul atenţiei Consiliului Raional Cimişlia

  27 de chestiuni au figurat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Cimişlia (CRC), convocată săptămâna trecută.

  Dar problema principală supusă examinării a fost cea legată de pregătirea economiei şi a sferei sociale a raionului Cimişlia pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2016-2017. 

Secvență de la ședință. Foto: Gazeta de Sud
Secvență de la ședință. Foto: Gazeta de Sud

Omul gospodar își face vara sanie și iarna car…

  Prezentând un amplu raport în faţa consilierilor şi a altor invitaţi la şedinţă, vicepreşedintele raionului, Iurie Răileanu, a specificat că, încă la mijlocul verii precedente, la 12 iulie, prin dispoziţia preşedintelui raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, a fost instituită comisia raională pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii de apropiatul sezon rece.

  După aproape două luni de activitate, această comisie s-a întrunit în şedinţă, la 7 septembrie curent, unde s-a discutat nivelul de pregătire a tuturor instituţiilor de ambele niveluri, precum şi a sferei sociale. O atenţie deosebită a fost acordată alimentaţiei copiilor în grădiniţe şi elevilor din clasele primare.

  Apropo, instituţiile de învăţământ constituie un domeniu prioritar în activitatea autorităţilor publice locale. În cele 29 de şcoli şi 32 de grădiniţe ale raionului s-au depus eforturi substanţiale în vederea bunei pregătiri pentru funcţionarea eficientă pe parcursul anului de studii care a început, îndeosebi pentru sezonul rece. La efectuarea reparaţiilor curente ale instituţiilor de învăţământ au fost valorificate circa 1 milion 700 de mii de lei din bugetul de stat, 26 de mii de lei din bugetele autorităţilor publice locale, 25 de mii de lei de la ONG-uri, inclusiv de la asociaţiile părinţilor şi profesorilor.

  S-au cheltuit anumite mijloace financiare şi pentru reparaţiile capitale ale clădirilor din sistemul educativ: 1 milion 250,25 mii de lei din bugetul de stat, 380 de mii de lei din bugetele locale, 4 milioane 780 de mii de lei din componenta raională.

Un volum mare de lucrări

  La şedinţă au fost citate o serie de exemple concrete în această privinţă, menţionându-se schimbarea reţelei termice la Liceul teoretic „Ion Creangă” din oraş, reparaţia capitală a cantinei la Gimnaziul „Sergiu Coipan” din satul Selemet, aducerea în ordinea cuvenită a sistemului de încălzire, a cantinei şi a blocului sanitar de la Gimnaziul Troiţcoe, instalarea uşilor şi a ferestrelor la Şcoala primară-grădiniţă din localitatea Topala şi la Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din satul Mihailovca, reparaţia sălilor de sport la instituţiile de învăţământ de la Batâr, Porumbrei, Satul Nou şi Ciucur-Mingir, a blocurilor sanitare, sistemului de canalizare şi cantinei la Gimnaziul Cenac, a reţelei exterioare de aprovizionare cu apă şi a spaţiilor sanitare de la Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din Cimişlia etc.

  „Cele 29 de şcoli sunt asigurate cu căldură de la diferiţi agenţi termici, a spus Iurie Răileanu. Astfel, 19 instituţii se încălzesc cu gaze naturale, şase – în bază de cărbune, alte patru – cu biomasă”.

Situaţia din alte domenii

  Pe de altă parte, vicepreşedintele raionului a atras atenţia asupra faptului că vor rămâne neîncălzite 18 instituţii de cultură, inclusiv cele din comunele Albina şi Ialpujeni, din satele Batâr, Bogdanovca Veche, Dimitrovca, Fetiţa, Ivanovca Nouă, Marienfeld, Satul Nou, Selemet, Suric, Zloţi, Valea Perjei şi altele.

  Vorbind despre starea de lucruri la acest capitol în sistemul de ocrotire a sănătăţii, raportorul a informat că în şase oficii ale medicilor de familie şi la oficiul de sănătate din satul Valea Perjei au fost efectuate lucrări de profilaxie şi de spălare a reţelelor termice, iar alte 10 oficii de sănătate şi şapte oficii ale medicilor de familie sunt asigurate cu sobe pentru a se încălzi cu lemne şi cărbuni. În aceste scopuri au fost deja procurate 71 de metri cubi de lemne de foc, se întocmesc contracte pentru aprovizionarea cu cărbuni.

  Se pregăteşte de activitatea în condiţii de iarnă şi colectivul Societăţii pe acţiuni „Drumuri-Cimişlia”, care a depozitat 757 de tone de material antiderapant. Aceasta are în dotare 19 mecanisme specializate. Acum, poartă negocieri pentru procurarea sării tehnice.

  În decizia adoptată pe marginea chestiunii în cauză, Consiliul raional a stabilit un şir de sarcini pentru buna organizare şi gestionare a obiectivelor în sezonul rece al anilor 2016-2017.

  Între altele, s-a prevăzut ca Direcţia finanţe din cadrul CRC să vireze zilnic, la un cont trezorerial special, cel puţin 20 la sută din venitul acumulat în bugetul raional, pentru achitarea cheltuielilor aferente complexului energetic şi sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ