Ministra Corina Fusu a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul

  Ministra Educaţiei, Corina Fusu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, în cadrul căreia s-a întâlnit cu autoritățile publice locale, cu managerii instituţiilor şcolare şi preşcolare din zonă, cu cadre didactice și cu părinți.

corina-fusu-1

  Vizita a avut loc în contextul realizării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 78 din 12.02.2010 privind stabilirea zilei de audienţă şi de întâlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii. Scopul vizitei a fost examinarea situației create în instituțiile de învățământ, prioritățile Guvernului în domeniul educației, reformele în curs de desfășurare, problemele, dar și perspectivele de modernizare a învățământului, privind asigurarea accesului tuturor copiilor la educație de calitate.

  Printre cele mai grave probleme enunțate de autoritățile locale este insuficiența mijloacelor financiare pentru întreținerea mijloacelor de transport pentru elevi, lipsa grădinițelor în anumite localități, a cadrelor didactice, precum și dotarea insuficientă a instituțiilor de învățământ cu echipament didactic modern. De asemenea, a fost menționată necesitatea majorării salariilor, motivarea și încurajarea tinerilor specialiști, modernizarea curriculumului.

  În discursul său, Corina Fusu a vorbit despre priorităţile Ministerului Educaţiei:
  „Noi avem de realizat o sumedenie de reforme, pentru că avem un nou Cod al educaţiei. În noiembrie, acesta face doi ani de când a fost promulgat şi a apărut în „Monitorul Oficial”. Acest cod este ca un îndrumar, care ne arată direcţiile principale spre care trebuie să mergem. Ca să putem să aplicăm acest cod, noi trebuie să elaborăm o sumedenie de documente adiţionale, regulamente, metodologii şi alte instrumente, care ar face ca acest Cod al educaţiei să devină unul funcţional”.

Ridicarea prestigiului profesiei de pedagog, una dintre prioritățile societății

  Ea a subliniat că una dintre priorităţile Ministerului Educaţiei este promovarea bunei funcţionări a limbii române, limbă oficială a Republicii Moldova, atât în şcoală, cât şi în societate, pentru a ameliora comunicarea bazată pe cunoaştere şi respect reciproc.

  „Modernizarea învăţământului profesional tehnic este cea de a doua noastră prioritate, pentru racordarea învăţământului la necesităţile societăţii şi la cerinţele pieţei muncii; orientarea cercetării către universităţi, pentru a asigura studenţilor posibilitatea de a face cercetare la universităţile la care învaţă; altă prioritate a ministerului este ridicarea prestigiului profesiei de pedagog prin îmbunătăţirea stării materiale a acestora”, a subliniat ministrul Educației.

  Corina Fusu a menționat că Ministerul Educației elaborează o nouă formulă de finanțare a cadrelor didactice. În același timp, ea a menționat că, de la 1 septembrie 2016, salariile cadrelor didactice au fost majorate cu 8,6%. Astfel, salariul unui educator de grădiniţă constituie 2955 de lei, al metodiştilor şi al altor cadre din învăţământul general – 2680 de lei. Pedagogii sociali din cămine şi internate vor ridica lunar 2415 lei, iar un lector universitar, la fel ca și un educator – 2955 de lei.

  Ministra a apreciat suportul acordat de Guvernul Român în mai multe rânduri Ministerului Educaţiei, prin granturi de milioane de euro oferite pentru renovarea mai multor grădiniţe, prin microbuzele şcolare etc. Referitor la modernizarea curriculumului, Corina Fusu a relevat că se lucrează la reconceptualizarea învățământului liceal și la definitivarea noului concept al Planului-cadru. Urmează revizuirea curriculei pe discipline.

Drepturi și obligații ce țin de comportament

  Avram Micinschi, şeful Direcției generale învățământ Cahul, a vorbit despre situaţia actuală în domeniul educaţiei în raionul Cahul. Acesta a menţionat că în raionul Cahul funcţionează 51 de instituţii preşcolare şi 49 de instituţii de învăţământ general, dintre care patru sunt şcoli primare, 36 de gimnazii şi, respectiv, 11 licee. El a accentuat că cele mai multe probleme sunt cu liceele din mediul rural, care nu reuşesc să adune numărul de două clase liceale, aşa cum se cuvine. Iar soluţia ar fi şcolile de circumscripţie. În prezent, în raionul Cahul sunt cinci şcoli de circumscripţie: Burlăceni, Burlacu, Borceag, Zârneşti şi Liceul Teoretic Ioan Vodă din Cahul.

  O problemă asupra căreia s-a atras atenţia ministerului a fost evocată de către Rodica Caraja, directoarea Liceului teoretic „Ion Creangă” din Cahul. Dânsa a menţionat că, pe lângă faptul că elevii îşi cunosc drepturile, știu foarte bine că pedagogii nu au dreptul să îi agreseze verbal sau fizic, ar fi bine ca şi ei să respecte aceleaşi cerinţe şi vizavi de pedagogi. Dar, întrucât nicăieri nu există un regulament în acest sens, mulţi dintre elevi şi chiar părinţi îşi permit de multe ori să arate lipsă de decență în raport cu profesorii. Totodată, directoarea instituţiei a spus că regulamentul intern al liceului nu are o mare valoare pentru aceştia, de aceea a propus ca ministerul să elaboreze un regulament în acest sens, care să poată fi afişat în toate instituţiile, astfel încât atât părinţii, cât şi elevii, să știe ca au şi ei obligaţii ce ţin de comportament. La această solicitare, Corina Fusu a menţionat că elaborarea unui astfel de regulament nu ţine de competenţa Ministerului Educaţiei.

  Ulterior, ministrul Educației a vizitat Liceul teoretic „M. Eminescu”, Grădinița nr.5 „Clopoțelul” și Școala profesională nr. 2 din Cahul.

  În cadrul vizitei, a fost menționată necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a căminului Școlii profesionale nr. 2 și examinarea posibilității de creare a grădiniței de copii în satul Chioselia Mare.

  La final, Corina Fusu a menționat importanța consolidării dialogului dintre autorități și sistemul de învățământ din republică. Ministrul Educației a solicitat respectarea prevederilor Codului educației, a metodologiilor și regulamentelor în domeniu și a afirmat că Ministerul Educației va susține orice inițiativă menită să asigure un proces educațional de calitate.