Investim în copii astăzi ca să culegem roadele în viitor

  În cadrul unei ședințe de lucru cu şefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, care a avut loc la Chișinău, au fost prezentate rezultatele studiului „Evaluarea sistemului de învățământ preșcolar și definirea metodologiei de determinare a costului pentru serviciile educaționale și de îngrijire a copilului în Republica Moldova”. Datele raportului urmează a fi utilizate pentru elaborarea unei noi formule de finanțare a instituțiilor de educație timpurie.

studiu

  Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Educației din Republica Moldova, Studiul a fost efectuat în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, cu suportul UNICEF, de către „PriceWaterhouseCoopers” România, informațiile fiind colectate pe un eșantion reprezentativ de 1.453 de grădinițe. Raportul conține o analiză a indicatorilor financiari și non-financiari, inclusiv analiza evoluției cheltuielilor pentru serviciile de educație și de îngrijire a copiilor și tendințele prognozate pentru 2015-2020.

  Inițial, studiul a calculat care este costul adițional necesar pentru ajustarea costului actual per copil la cel estimat, creșterea fiind de 65%. Ulterior, au fost luate în considerare trei scenarii pentru extinderea acoperirii serviciilor de educație timpurie în Moldova pe baza unui model care ține cont de costul serviciului per copil, vârsta copilului și tipul de servicii. La implementarea oricărui dintre cele trei scenarii propuse, pentru a asigura încadrarea a 100% din copii în instituții de educație timpurie, sunt necesare costuri adiționale de la 10% până la 60%. Totuși, raportul subliniază faptul că beneficiile învățământului preșcolar de calitate depășesc costurile pentru educația preșcolară.

  Printre recomandările studiului se numără facilitarea dezvoltării sectorului privat de învățământ preșcolar, în special, în Chișinău, atragerea mijloacelor financiare adiționale, mărirea salariilor cadrelor didactice, instruirea și evaluarea performanțelor educatorilor etc.

  „Copilăria timpurie este cea mai importantă perioadă de dezvoltare în viață, oferind fundația cognitivă, emoțională și socială pentru viitorul copiilor. Educația timpurie înseamnă performanțe mai bune la școală, care, la rândul lor, afectează în mod pozitiv oportunitățile de angajare mai târziu, în viață. Noi sperăm că această evaluare va oferi un model viabil pentru finanțarea învățământului preșcolar în Moldova, care va îmbunătăți capacitatea copiilor de a se dezvolta și de a învăța. Vrem să ne asigurăm că nici un copil nu este exclus: că toate fetele și băieții, inclusiv copiii romi, copiii cu dizabilități și nevoi educaționale speciale și copiii din cele mai sărace zone își pot realiza potențialul la maxim, atât în interiorul, cât și în afara sălii de clasă”, a declarat Margarita Tileva, reprezentantă adjunct UNICEF Moldova.

  Elena Cernei, viceministru al Educației, a accentuat necesitatea asigurării accesului la educație preșcolară de calitate pentru toți copiii, în special, pentru cei din grupurile vulnerabile. Conform datelor statistice, rata generală de participare a copiilor de 3-6 (7) ani la programe de educație timpurie este de 85,1%. În mediul urban, rata de încadrare constituie 105,5%, iar în mediul rural – 73%. Copiii cu vârsta de 2-3 ani frecventează instituția de educație timpurie în proporție de 54%.