Mihai Corj ţinând un discurs în faţa cititorilor de la Biblioteca publică „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia

Mihai Corj, omul care tinde să afle adevărul

  Un eveniment cultural deosebit s-a produs, săptămâna trecută, la Biblioteca publică „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia, unde a avut loc lansarea cărţii lui Mihai Corj „Sunt un simplu cetăţean & prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr”.

Mihai Corj ţinând un discurs în faţa cititorilor de la Biblioteca publică „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia
Mihai Corj ţinând un discurs în faţa cititorilor de la Biblioteca publică „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia

  Iulia Spânu, directoarea instituţiei-gazdă, a deschis întâlnirea cu Mihai Corj, care este doctor în drept, conferenţiar universitar, conducător de doctorat, decan al Facultăţii de Drept a Institutului Nistrean de Economie şi Drept, preşedinte al Institutului de Creaţie Legislativă „LEX SCRIPTA”. Are peste 100 de lucrări ştiinţifice de referinţă (studii, monografii şi articole), consacrate diverselor probleme fundamentale din dreptul constituţional, dreptul electoral, dreptul parlamentar, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul bugetar, dreptul fiscal, dreptul financiar-bancar, dreptul internaţional etc., publicate în culegeri ştiinţifice sau în reviste de specialitate.

Rodul muncii de aproape 20 de ani

  După cum a specificat autorul în cuvântarea sa în faţa cititorilor de la Cimişlia, cartea „Sunt un simplu cetăţean & prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr” este rodul muncii lui de creaţie pe parcursul a circa două decenii. Fiind un studiu complex privind normativitatea, interpretarea şi aplicarea dreptului, acesta demonstrează că „Ştiinţa poate şi trebuie să fie aplicată în serviciul poporului şi al ţării pentru a produce rezultate practice palpabile”.

  Despre importanţa pe care o are această carte denotă destul de elocvent faptul că ea a fost aprobată şi recomandată spre a fi editată, în 2015, la Întreprinderea de stat Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală” din municipiul Chişinău, de către Consiliul ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi de Senatul Institutului de Creaţie Legislativă „LEX SCRIPTA”.

  Se cere menţionat şi următorul detaliu: volumul în cauză i-a avut în calitate de recenzenţi pe şase doctori habilitaţi în diferite ştiinţe (filosofie, drept, politologie şi economie), toţi profesori universitari, în frunte cu academicianul Alexandru Roşca.

  „Am dedicat această carte, a declarat Mihai Corj, Omului şi Cetăţeanului cu verticalitate şi poziţie civică activă, care are curaj, dar şi obraz”.

Analiză minuţioasă a situaţiei juridice din ţară

  La întâlnirea cu cititorii de la Biblioteca publică „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia, autorul a făcut o amplă prezentare a lucrării, subliniind că ea este alcătuită din opt capitole. Primul este intitulat „Propuneri de lege ferenda” şi se deschide cu paragraful vizând revenirea la denumirea istorică a satului de baştină al lui Mihai Corj, Movileni din actualul raion Glodeni.

  Următoarele două capitole conţin propuneri de amendare a unor acte emise de Preşedinţia Republicii Moldova şi a diferitelor hotărâri ale Guvernului.

  În capitolul IV, autorul supune unei analize modalităţile de alegere a preşedintelui Republicii Moldova începând cu referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 şi terminând cu suplimentul secret al Acordului de constituire a Alianţei pentru Integrarea Europeană.

 Capitolele V şi VI conţin propuneri privind îmbunătăţirea activităţii unor autorităţi şi rectificarea unor acte oficiale.

  În continuare, Mihai Corj scoate la iveală carenţe din acte normative şi/sau interpretarea şi aplicarea eronată a acestora, demască acţiunile iresponsabile ale unor reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale.

„Să facem lumină în tot şi în toate…”

  „Apelul unui simplu cetăţean către autorităţile statului”, astfel este intitulat capitolul X, în care autorul îşi pune întrebarea până când guvernanţii vor continua practica eludării legii.

  Mai departe, sunt expuse o serie de propuneri referitoare la corectarea erorilor de pe site-ul www.justice.md, după care se face verificarea editării Monitorului Oficial al Republicii Moldova.

  Şi, în sfârşit, ultimul capitol, al XIII-lea, oferă soluţii din practica jurisdicţională a Curţii Constituţionale şi a instanţelor de judecată de drept comun.

  În cuvântul de încheiere, Mihai Corj îndeamnă cititorii: „Să facem lumină în tot şi în toate cât suntem în viaţă, că ne blamează o lume întreagă pentru starea de fapt în care am adus ţara şi nu ar fi deloc bine ca peste ani să ne blesteme copiii.

Lumină, cât mai multă lumină!

Aşa să ne lumineze şi să ne ajute Dumnezeu!”.

Autorul a răspuns cu plăcere la mai multe întrebări adresate de cei prezenţi.