Drepturi egale pentru toţi

În cadrul proiectului „Eforturi consolidate ale mass-media în promovarea drepturilor omului şi diversităţi”, în incinta bibliotecii publice din comuna Hârtop, raionul Cimişlia, a avut loc o întâlnire a unui grup de locuitori, în mare parte de confesiune adventistă și baptistă, cu doi oaspeţi din capitala Republicii Moldova.

hartop

Ion Mazur, şeful Departamentului advocacy, publicaţii şi dezvoltare organizaţională a Asociaţiei Presei Independente din ţara noastră, a făcut o scurtă prezentare a proiectului respectiv, după care i-a oferit cuvântul lui Dumitru Rusu, expert în domeniul drepturilor omului, jurist la Coaliţia Nediscriminare.

Asistenţa a fost informată despre cele 30 de drepturi ale omului, de care, potrivit recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, trebuie să se bucure fiecare persoană de pe glob.

În mod special, s-a vorbit despre libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, făcându-se referire la articolul 18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la articolele 9 şi 14 ale Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, la articolul 31 din Constituţia Republicii Moldova.

Pe parcursul întâlnirii, a fost examinat un caz concret care s-a întâmplat în satul Chioselia, raionul Cantemir, privind îngrădirea drepturilor unui cult religios. Audienţa a vizionat un film despre drepturile egale ale tuturor oamenilor. Expertul a răspuns la o serie de întrebări ale celor prezenţi.

Unul dintre participanţii la şedinţă, Andrei Chicerman, a mulţumit oaspeţilor de la Chişinău pentru informaţiile oferite, exprimând dorinţa comună a tuturor de a mai organiza astfel de întâlniri.

Activitatea respectivă este desfăşurată în cadrul proiectului „Eforturi consolidate ale mass-media în promovarea drepturilor omului şi diversităţii”, implementat de Asociaţia Presei Independente, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.