Instruire în domeniul achiziţiilor publice

  Cititorii noştri sunt la curent cu faptul că publicaţia „Gazeta de Sud” şi Asociaţia obştească „Fundaţia culturală „Mihai Eminescu” monitorizează, în cadrul proiectului „Banii Publici sunt şi Banii Mei”, implementat de către Agenţia pentru o Guvernare Eficientă şi Responsabilă şi Centrul pentru Investigaţii Jurnalistice din Moldova, desfăşurarea achiziţiilor publice de către primăria oraşului Cimişlia şi Consiliul Raional Cimişlia (CRC).

Seminarul s-a desfăşurat în sale de şedinţe a Incubatorului de afaceri din oraşul Cimişlia
Seminarul s-a desfăşurat în sale de şedinţe a Incubatorului de afaceri din oraşul Cimişlia

  La solicitarea ziarului şi a organizaţiei neguvernamentale menţionate mai sus, Direcţia economie şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului raional a organizat, timp de două zile, cu susţinerea Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a Ministerului Economiei din Republica Moldova, un amplu seminar cu un grup de agenţi economici din teritoriu. Pe parcursul acestuia, participanții au obţinut diverse cunoştinţe legate de multiplele aspecte ale achiziţiilor publice. Printre cei prezenţi s-au regăsit, în mare măsură, protagoniști la procesul în cauză: producători agricoli, constructori, prestatori de servicii sociale etc.

  Şcolarizarea a început cu un cuvânt de salut adresat asistenţei de către Natalia Răileanu, şefa Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor a Consiliului Raional Cimişlia, după care a ţinut un discurs Igor Schin, reprezentant al Asociaţiei obşteşti „Centrul regional de dezvoltare social-economică” din oraşul Cahul, care a vorbit despre rolul ODIMM în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

  Rolul de formatoare i-a revenit unei alte persoane din acelaşi oraș – Olesei Moroc, specialistă principală în achiziţii publice la Consiliul Raional Cahul. Multiple au fost temele discutate pe parcursul primei zile: locul şi rolul achiziţiilor în sistemul finanţelor publice, sistemul instituţional şi legal al acestui proces, principiile achiziţiilor publice etc.

  În ziua a doua a seminarului, au fost examinate tipurile de proceduri, o atenţie deosebită fiind acordată licitaţiei deschise şi cererii ofertei de preţ ca cele mai răspândite forme de achiziţii publice. De asemenea, au fost explicate modurile de completare a dosarului achiziţiei publice, posibilităţile de contestare şi alte momente importante.

  Participanții la seminar au primit răspunsuri la o serie de întrebări, acestora li s-au înmânat certificate despre participarea cu succes la modulul de instruire pe tema „Achiziţii publice şi legislaţia în domeniu”, ei mai beneficiind de textul Legii privind achiziţiile publice, în vigoare la 1 mai anul curent, de mai multe modele de documente pentru participarea la acest proces.