Consiliul Raional Cimişlia, convocat în şedinţă extraordinară

  Nouă chestiuni au fost discutate în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Raional Cimişlia (CRC), care s-a desfășurat în data de 23 iunie.

Preşedinte al şedinţei extraordinare a CRC a fost consilierul raional Iurie Bostan (în centru)
Preşedinte al şedinţei extraordinare a CRC a fost consilierul raional Iurie Bostan (în centru)

  Examinarea ordinii de zi a şedinţei CRC de la mijlocul săptămânii trecute a început cu adoptarea deciziei cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul curent. Potrivit documentului, s-a decis distribuirea soldului bugetar format la 1 ianuarie 2016 pentru diferite necesităţi: instalarea reţelei termice la muzeul din satul Selemet – 150 de mii de lei; procurarea amestecurilor adaptate alimentaţiei copiilor de până la un an – 65 de mii de lei; finisarea lucrărilor de reparaţie capitală a oficiului de sănătate din localitatea Munteni – 80 de mii de lei; efectuarea lucrărilor de reparaţie la oficiul de sănătate din satul Mereni – 150 de mii de lei; procurarea mobilierului la oficiul medicilor de familie din satul Marienfeld – 30 de mii de lei; instalarea reţelelor termice la grădiniţa din localitatea Mihailovca – 100 de mii de lei etc.

  Și chestiunea a doua a vizat alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional. Consilierii au fost de acord cu dispoziţiile preşedintelui raionului, Mihai Olărescu, prin care s-au acordat ajutoare materiale şi s-au alocat opt mii de lei pentru procurarea a 30 de cărţi „Îndemn spre neuitare”, care vor fi donate instituţiilor educaţionale, şi a cinci exemplare a „Cărţii de aur a Basarabiei şi a Republicii Moldova”, destinate completării fondului bibliotecilor.

Crearea a 12 districte şcolare

  Consiliul Raional Cimișlia a aprobat delimitarea districtelor şcolare. După cum a explicat Mihail Popescu, şef interimar al Direcţiei învăţământ general din cadrul Consiliului raional, în ultimii ani, ca rezultat al diminuării sporului natural al populaţiei, dar şi al procesului de migraţie, efectivul de elevi s-a micşorat considerabil. Astfel, mai multe instituţii de învăţământ din raionul Cimişlia au un contingent mai mic de 100 de elevi, ceea ce creează dificultăţi la asigurarea condiţiilor adecvate de studii, la posibilitatea valorificării potenţialului personalului didactic, la utilizarea raţională a spaţiului, a resurselor materiale şi financiare.

  Problema dată poate fi soluţionată prin stabilirea districtelor şcolare (district şcolar – teritoriu arondat unei instituţii de învăţământ preşcolar, primar sau gimnazial), care vor asigura accesul copiilor la studii de calitate, săli de sport, săli festive, biblioteci şcolare cu săli de lectură. În acest scop, în raion au fost formate 12 districte şcolare: trei – în oraşul Cimişlia şi câte unul – în comunele Gradişte, Hârtop, Ialpujeni, Javgur, Lipoveni, Porumbrei, Cenac, Gura Galbenei şi Satul Nou.

  Din domeniul educaţional au făcut parte şi alte trei decizii adoptate de către Consiliul Raional Cimişlia. Este vorba de atribuirea statutului de persoană juridică, ordonator secundar de buget Şcolii primare-grădiniţă din comuna Codreni, Şcolii sportive Cimişlia şi Centrului de creaţie a copiilor şi adolescenţilor din acelaşi oraș.

Incubatorul de afaceri, după un an de activitate

  Cei 24 de consilieri prezenţi la şedinţa extraordinară au ascultat raportul de activitate pentru perioada de un an de la înfiinţarea Incubatorului de afaceri Cimișlia, prezentat de către managera acestei instituţii, Olga Postovanu. S-a menţionat că Incubatorul a fost fondat de către CRC prin decizia nr.06/13 din 5 decembrie 2014, dar şi-a început activitatea odată cu deschiderea lui oficială, pe 23 aprilie 2015.

  În anul trecut, aici au fost incubate 20 de companii, care au creat 50 de locuri de muncă. Şase agenţi economici sunt din domeniul producţiei, alţi 14 prestează servicii. Un sfert din aceste companii sunt create şi administrate de femei, iar cota acestora în statele de personal constituie 22 la sută. De asemenea, cinci întreprinderi de la incubator sunt conduse de tineri, iar din numărul locurilor de muncă o treime revine tineretului.

  Cifra totală de afaceri a rezidenţilor Incubatorului de afaceri Cimișlia înregistrată în anul trecut a fost de 3 milioane 992 de mii 215 lei. În acelaşi timp, în trimestrul patru al anului 2015, acest indice a crescut cu 435.342 de lei comparativ cu trimestrul doi al aceluiaşi an, sporul alcătuind 10 la sută.

  „Activităţile prioritare al Incubatorului de afaceri Cimişlia, a declarat Olga Postovanu, sunt orientate spre dezvoltarea culturii antreprenoriale în regiune prin oferire de consultanţă, instruiri de calitate în planificarea şi dezvoltarea afacerilor”.

  Consiliul raional a luat act de informaţia prezentată de managera incubatorului şi a stabilit o serie de sarcini pentru administraţia Incubatorului de afaceri Cimișlia în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor prestate.

  CRC a decis acordarea de premii băneşti, în mărimea unui salariu de funcţie, persoanelor care deţin posturi de demnitate publică în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Cimişlia, din mijloacele economisite la retribuirea muncii, alocate pe anul 2016.

Consiliul raional a acceptat demisia lui Iulian Gîscă, director interimar al Centrului de sănătate Javgur, din data de 19 iulie 2016.