Accesul la infrastructura socială, egal pentru toți, la Cahul

În cadrul Programului de consultanță și mentoring în domeniul advocacy, implementat de Centrul CONTACT–Cahul, în parteneriat cu Centrul European de Drept Necomercial – Asociația Obștească „ARTENA”, susținută de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, se lansează campania de advocacy „Prin eforturi comune – dobândim accesul la infrastructura socială”.

cahul campania

Campania se va desfășura în perioada iunie – septembrie 2016. Parteneri: Societatea Persoanelor cu Dizabilități din raionul Cahul, Clubul „Egalitate și nediscriminare” și Grupul de Inițiativă al persoanelor cu dizabilități din raionul Cahul. Coaliția formată și-a propus să implice conducerea oraşului și a raionului Cahul în procesul de diminuare a fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii prin facilitarea/îmbunătăţirea accesului fizic la infrastructura socială din raionul Cahul.

„În cadrul campaniei de advocacy „Prin eforturi comune dobândim accesul la infrastructura socială”, se va elabora un plan de acțiuni concret pentru facilitarea accesului fizic al persoanelor cu mobilitate redusă la infrastructura socială din orașul și raionul Cahul, implementarea căruia va fi monitorizată la un înalt nivel calitativ și cantitativ”, a menționat Mihai Cucereanu, coordonatorul de proiecte al Centrului CONTACT–Cahul.

„Ne dorim ca prin această campanie  să integrăm social persoanele cu dizabilități locomotorii prin sensibilizarea populației și responsabilizarea factorilor de decizie şi a deţinătorilor de clădiri cu destinaţie publică/socială din raionul Cahul privitor la facilitarea accesului fizic al persoanelor cu mobilitatea redusă”, a precizat Andriana Ivanișin, coordonatoarea campaniei de advocacy, coordonatoare de programe AO „ARTENA”.

În prezent, se întreprind lucrări pentru construcţia a cinci rampe de acces în Cahul, Crihana Veche, Roşu, Andruşul de Jos, Cucoara şi Moscovei, amenajarea unui WC special, dotat pentru persoane cu dezabilităţi locomotorii.