Vânătorii adevărați, prieteni ai naturii

În conformitate cu Planul de activitate al consiliului Societăţii vânătorilor şi pescarilor din raionul Cimişlia pentru anul 2016, la sfârşitul lunii mai anul curent, pe terenurile de vânătoare ale colectivului primar nr.1 din centrul raional a fost organizat şi desfăşurat un seminar practic.

Confecţionarea unei hrănitori pentru căprior FOTO: Ion Jalbă
Confecţionarea unei hrănitori pentru căprior FOTO: Ion Jalbă

După cum ne-a informat Ion Ţurcanu, preşedintele consiliului Societăţii vânătorilor şi pescarilor din raionul Cimişlia, la eveniment au participat 43 de vânători, inclusiv 12 preşedinţi ai colectivelor primare de vânători din diverse localităţi ale raionului Cimişlia: oraşul Cimişlia, satele Sagaidac, Mihailovca, Ciucur-Mingir, Gura Galbenei, Hârtop şi altele.

În cadrul seminarului, vânătorii au fost familiarizaţi la modul practic cu procedura de confecţionare a hrănitorilor, adăpătorilor, sărăriilor, de curăţare a izvoarelor pentru păsările şi animalele sălbatice. Ion Ţurcanu, preşedintele consiliului Societăţii vânătorilor şi pescarilor din raionul Cimişlia, şi Mihail Scerbliuc, cinegetician al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova, au prezentat lecţii practice pe tematica respectivă, au vorbit, de asemenea, despre depunerea hranei pentru fazan, despre condiţiile de populare şi repopulare.

Pe parcursul seminarului, pe terenul de vânătoare al colectivului nr. 1 au fost confecţionate în total cinci hrănitori pentru fazan, cinci adăpători, două sărării, o hrănitoare pentru căprior, inclusiv vânătorii de la Gura Galbenei şi Hârtop – 1, cei din colectivul nr.1 din Cimişlia – 2, din colectivul nr. 4 din centrul raional – 1, din Ciucur-Mingir – 1, din Mihailovca – 1, aceștia din urmă curăţind și un izvor. Au luat parte activă la seminar următori vânători: Nicolae Dohoter, Vladimir Caraja, Alexei Burduh, Sergiu Munteanu, Ştefan Cobâlaş, Mihail Bazatin, Boris Rusoi, Valeriu Gâscă, Radu Tataroi, Sergiu Mogâldea şi alţii.

De asemenea, au fost instalate patru hrănitori pentru fazani şi pe alte terenuri de vânătoare: ale colectivelor nr. 6 şi nr. 7 (ambele din oraşul Cimişlia), ale colectivelor din Valea Perjei şi din Coştangalia.
Toţi participanţii la seminar au primit modelele de documente necesare pentru activitatea colectivelor de vânători (acte privind desfăşurarea măsurilor biotehnice, darea de seamă despre activitatea pe terenul de vânătoare, măsurile de securitate în timpul vânătorii, măsurile de securitate la tragerea la ţintă la tirul sportiv, lista membrilor consiliului Societății Vânătorilor și Pescarilor Cimişlia responsabili de colectivele primare de vânători, scheme de modele de hrănitori şi adăpători).

Spre sfârşit, Oleg Ciocoi, preşedintele Consiliului Naţional al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova, a făcut o amplă prezentare despre sarcinile de bază ale Societății, a informat asistenţa despre modificările în legislaţia în vigoare privind fondurile cinegetice, despre repopularea terenurilor cu fazani, a abordat şi alte chestiuni.