Roman Banari, expert în domeniul drepturilor omului, şi Ion Mazur, şeful Departamentului advocacy, publicaţii şi dezvoltare organizaţională din cadrul API.

Cum îşi cunosc liceenii drepturile?

  Răspunsul la această întrebare a fost căutat pe parcursul unei întâlniri, de la mijlocul săptămânii trecute, a elevilor din  clasele a X-a de la Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia cu doi oaspeţi din Chișinău.

  Evenimentul face parte din cadrul proiectului „Promovarea drepturilor omului, a toleranţei şi diversităţii în mass-media” şi a fost organizat de către Asociaţia Presei Independente (API) din ţara noastră, cu suportul financiar al organizaţiei Civil Rights Defenders din Suedia. 

Roman Banari, expert în domeniul drepturilor omului, şi Ion Mazur, şeful Departamentului advocacy, publicaţii şi dezvoltare organizaţională din cadrul API.
Roman Banari, expert în domeniul drepturilor omului, şi Ion Mazur, şeful Departamentului advocacy, publicaţii şi dezvoltare organizaţională din cadrul API.

  Mai întâi, Ion Mazur, şeful Departamentului advocacy, publicaţii şi dezvoltare organizaţională al API, a povestit celor 25 de tineri şi tinere prezenţi în sală, în frunte cu dirigintele de clase Nina Şolpan şi Valentina Caragea, despre acest proiect în care sunt antrenate diferite categorii ale populaţiei: persoane în vârstă şi cu dizabilităţi, elevi ai claselor superioare din 11 instituţii de învăţământ, oameni de diferite confesiuni religioase etc.

   Asistenţa a vizionat un material video despre Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, a luat cunoştinţă de actele normative ale  Republicii Moldova la acest capitol, în primul rând, de Constituţia ţării (Legea Fundamentală), a fost  familiarizată cu activitatea Curţii Europene a Drepturilor Omului…

  Roman Banari, expert în domeniul în cauză, a povestit amănunţit despre mulţimea de drepturi de care se bucură cetăţenii noştri: dreptul la viaţă, dreptul la studii, dreptul la apărare, dreptul la întruniri, dreptul la odihnă, dreptul la proprietate, dreptul la libertatea de exprimare ş. a. m. d.

  Cei prezenţi au adresat o serie de întrebări la care au primit răspunsuri detaliate. De asemenea, elevii au fost îndemnaţi să participe activ la concursul naţional de eseuri pe tema „Drepturile omului: diversitate şi toleranţă”. Lucrările ar putea fi scrise pe parcursul vacanţei de vară, pentru ca, la începutul toamnei, să fie publicate în ziarul Liceului teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Cimişlia sau pe site-ul gazetadesud.md. Cele mai interesante creaţii vor fi analizate de către un juriu special, fiind premiate de către organizatorii concursului.

                                                                                              Ion CIUMEICĂ