Banii Publici sunt şi Banii Mei. Educaţia civică a populaţiei va contribui la stârpirea corupţiei

Este necesară organizarea cât mai pe larg a educaţiei civice a populaţiei în vederea stârpirii corupţiei, inclusiv în procesul de desfăşurare a achiziţiilor publice. La această concluzie au ajuns participanții la o masă rotundă desfășurată la Cimișlia în cadrul proiectului “Banii publici sunt și banii mei”, implementat de Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) și Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER).

Un aspect de la masa rotundă organizată la Cimişlia în cadrul Proiectului „Banii Publici sunt şi Banii Mei”
Un aspect de la masa rotundă organizată la Cimişlia în cadrul Proiectului „Banii Publici sunt şi Banii Mei”

Masa rotundă de săptămâna trecută din oraşul Cimişlia şi-a propus scopul de a face bilanţul primelor două etape de monitorizare, de către publicaţia „Gazeta de Sud” şi Fundaţia Culturală „Mihai Eminescu”, a organizării achiziţiilor publice la primăria acestei urbe şi la Consiliul Raional Cimişlia.

Monitorizarea a 13 proceduri de achiziţii publice

Natalia Porubin, reprezentantă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice (CIJ) din Republica Moldova, a făcut o prezentare generală a Proiectului „Banii Publici sunt şi Banii Mei”. S-a specificat, bunăoară, că acest proiect este implementat de către CIJ şi Agenţia pentru o Guvernare Eficientă şi Responsabilă pe întreg teritoriul ţării noastre, în procesul de monitorizare fiind incluse 30 de autorităţi contractante de nivel local, raional şi central. Proiectul are o durată de doi ani şi se va finaliza în 2017.

În perioada supusă analizei, adică din iulie 2015 şi până la 15 aprilie anul curent, au fost supuse verificărilor mai multe proceduri de achiziţii, inclusiv: cinci licitaţii publice, dintre care două au fost organizate de către Consiliul Raional, iar trei – de către primăria oraşului Cimişlia; şase concursuri prin cererile ofertelor de preţuri, câte trei desfăşurate de fiecare autoritate contractantă; două concursuri prin cererile ofertelor de preţuri fără publicare, ambele aparţinând primăriei oraşului Cimişlia.

Aceste achiziţii au vizat procurarea produselor alimentare destinate grădiniţelor din centrul raional, la efectuarea anumitor lucrări de construcţie în oraşul Cimişlia, la prestarea serviciilor de întreţinere a drumurilor locale din raion, la repararea unor sectoare de drumuri în urbe şi în comuna Hârtop, la achiziţionarea diferitelor bunuri materiale, în special, a produselor petroliere etc.

S-a ajuns la concluzia că la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice nu au fost atestate grave încălcări ale legislaţiei în vigoare. Dar anumite deficienţe au existat, totuşi, asupra lor indicându-li-se conducătorilor autorităţilor publice locale de nivelurile unu şi doi, care au participat la masa rotundă. Între altele, acestea nu folosesc în măsură deplină posibilităţile enorme pe care le oferă mijloacele electronice în vederea popularizării achiziţiilor publice şi sporirii gradului lor de transparenţă. Tot în acest scop, s-a recomandat Consiliului Raional şi primăriei oraşului Cimişlia să folosească panourile informative, ele existând în ambele instituţii cu diferite materiale, dar numai nu despre achiziţiile publice.

Propuneri de îmbunătăţire a acestui proces

Pe parcursul dezbaterilor s-a vorbit amănunţit despre îmbunătăţirea în continuare a acestui proces. Spre exemplu, preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, a atras atenţia asupra faptului că la 1 mai curent au intrat în vigoare modificările operate la Legea privind achiziţiile publice încă în vara anului trecut, dar aceste modificări nu sunt bine structurate şi documentul mai are multe neajunsuri. Uneori se întâmplă că anume cadrul legislativ generează greşelile comise de către autorităţile contractante în procesul discutat.

Gheorghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia, a optat pentru un echilibru între controlul desfăşurării achiziţiilor publice şi dorinţele administratorului de credite de a face ceva. Tot el s-a pronunţat pentru organizarea cât mai largă a educaţiei civice a populaţiei în lupta împotriva corupţiei, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice.

Şeful Direcţiei dezvoltare teritorială din cadrul Consiliului Raional Cimişlia, Vasile Tocaru, a insistat asupra faptului că insuficienţa de bani se răsfrânge negativ asupra calităţii lucrărilor efectuate după organizarea achiziţiilor publice.

Iar Liliana Nicuţă, şefa unei instituţii preşcolare din oraş, a adus exemple potrivit cărora una şi aceeaşi firmă îşi schimbă denumirea peste fiecare jumătate de an, pentru a câştiga concursurile de achiziţii publice. În acest caz s-a propus ca la nivel naţional să fie alcătuită o listă neagră a operatorilor economici care nu îşi îndeplinesc în mod conştiincios obligaţiile asumate sau care dau dovadă de rea credinţă.

Participanţii la şedinţa din oraşul Cimişlia au lansat, de asemenea, sugestia ca în cadrul autorităţilor publice locale să fie create comisii de revizie, care să supravegheze în permanenţă procedurile de acumulare şi de cheltuire a banilor.

Proiectul “Banii publici sunt și banii mei” a demarat în aprilie 2015 și este finanțat de Uniunea Europeană și National Endowment for Democracracy (NED). Rezultatele primei etape de monitorizare a proiectului sunt prezentate în cadrul unor mese rotunde care vor fi organizate în următoarele luni în mai multe raioane ale ţării.