Şcoala de Arte Cimişlia la 50 de ani de activitate

Era spre sfârşitul primăverii lui 1966, când în oraşul Cimişlia a fost deschisă o nouă instituţie educativ-culturală – Şcoala de Muzică, în care, în acelaşi an, au fost admişi la studii copii cu talente deosebite în domeniul artelor.

Evoluează corul Şcolii de Arte Cimişlia
Evoluează corul Şcolii de Arte Cimişlia

S-a scurs jumătate de veac de atunci şi iată că este iarăşi sfârşit de primăvară şi actuala Şcoală de Arte Cimişlia marchează 50 de ani de activitate extrem de fructuoasă în învăţământul muzical-artistic.

Cu această ocazie, în Casa de cultură din centrul raional s-a desfăşurat, la mijlocul săptămânii precedente, un amplu concert jubiliar.

Calde cuvinte de felicitare la adresa colectivului profesoral, a elevilor şi părinţilor acestora au rostit mai multe persoane oficiale. Spre exemplu, preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, a mulţumit pedagogilor de la Şcoala de Arte pentru munca depusă în vederea instruirii artistice şi educării estetice a copiilor, şi-a exprimat speranţa că aceştia vor continua şirul succeselor obţinute. Mihai Olărescu le-a urat omagiaţilor multă sănătate şi realizări deosebite pe tărâmul pe care l-au îmbrăţişat. În numele Consiliului Raional Cimişlia, preşedintele a înmânat o Diplomă de Onoare şi un buchet de flori directorului instituţiei, Tudor Haruţă, care se află de patru decenii în fruntea Şcolii de Arte din localitate. Au fost premiaţi, de asemenea, şi ceilalţi membri ai colectivului profesoral de la instituţia în cauză.

Cu mesaje de salut au venit în faţa asistenţei primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, specialista principală în domeniul învăţământului artistic la Ministerul Culturii din Republica Moldova, Aliona Strâmbeanu, şeful adjunct al Oficiului teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat, Dumitru Munteanu, şeful Secţiei cultură, tineret şi sport din cadrul Consiliului Raional Cimişlia, Ştefan Golovatâi. Colectivului Şcolii de Arte i s-a înmânat o Diplomă de Onoare din partea ministrului Culturii, Monica Babuc.

Mihai Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, adresează felicitări colectivului profesoral şi elevilor de la Şcoala de Arte din oraş
Mihai Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, adresează felicitări colectivului profesoral şi elevilor de la Şcoala de Arte din oraş

Apoi a început concertul propriu-zis. Rând pe rând, în faţa spectatorilor au apărut corul Şcolii de Arte, discipolii secţiilor: pian, vioară, chitară, canto, instrumente aerofone, instrumente populare, coregrafie. Iar lucrările elevilor secţiei de artă plastică au fost expuse în foaierul Casei de cultură.

Pe parcursul evenimentului s-a menţionat că talentele descoperite şi cizelate de profesorii acestei instituţii au ajuns în diferite ţări ale lumii: Canada – Sergiu Trofanov (vioară), Germania – Andrei Oloieri (acordeon), România – Viorica Rusu (pian), Italia – Marina Ciubotaru…

Absolvenţii Şcolii de Arte Cimişlia activează cu succes în diferite colective artistice din ţara noastră. Unul dintre ei, maestrul în arte Vasile Rusu, solist al Orchestrei „Folclor” de la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, a fost prezent la concertul jubiliar cu un recital de melodii.

Finalul manifestaţiei a fost unul deosebit. Directorul Şcolii de Arte Cimişlia, Tudor Haruţă, are un fecior, Petru, care a terminat această instituţie şi actualmente este lector universitar, doctorant la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, şef al catedrei „Jazz” şi conducător al Orechestrei de jazz. Timp de o jumătate de oră, publicul s-a delectat cu o serie de numere artistice interpretate cu multă măiestrie de către colectivul în frunte cu Petru Haruţă.