Conferința finală a proiectului „Generații tinere active pentru trecut”

Conferința finală a proiectului „Generații tinere active pentru trecut” a avut loc la muzeul „Din suflet, suflet răsare” de la Liceul Teoretic „Ștefan Ciobanu” (satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă). La activitate au participat Nicolae Molozea, președintele raionului, Vasile Gherman, vicepreședinte al raionului, Iulian Ungureanu, coordonator de proiecte la Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale, managerii muzeelor, partenerii în implementarea proiectului de la direcțiile economie, educație, cultură, APL.

muzeuldelaliceulteoretic

Potrivit paginii web a Consiliului Raional Ştefan Vodă, 17 din cele 19 muzee existente în prezent în raion au participat la acest eveniment de amploare cu expoziții reprezentative. Ghizii din rândul elevilor au vorbit despre colecțiile muzeelor și implicarea tinerilor în colectarea exponatelor și activitatea muzeistică. Au fost prezentate atât expoziții tematice (timbre poștale, monede, clopoței, broderii, icoane, samovare etc.), cât și generale. Practic, toți ghizii s-au descurcat de minune, povestind despre istoria, tradițiile și obiceiurile localităților și mulțumind consătenilor care au donat muzeelor diferite exponate cu valoare cultural-istorică ce nu poate fi estimată în bani. Astfel, proiectul implementat a confirmat încă o dată faptul că prin crearea și dezvoltarea muzeelor se face simțit respectul generațiilor de azi faţă de valorile materiale şi spirituale create de-a lungul secolelor de strămoșii neamului.

Nu întâmplător, activitatea în cauză s-a desfășurat la muzeul „Din suflet, suflet răsare”. Cu adevărat, aici, la liceul „Ștefan Ciobanu”, s-a depus mult suflet pentru a valorifica toate posibilitățile oferite în cadrul proiectului. Prin urmare, muzeul a fost transferat din localul vechi în încăperi noi, reparate și mobilate, spațiul cărora permite de a expune spre pentru public cu mult mai multe exponate valoroase colectate de la localnici.

După evaluarea expozițiilor, Adelina Barbăneagră, șefă interimară a Direcției economie și atragerea investițiilor, a deschis conferința propriu-zisă cu prezentarea rezultatelor proiectului. Dânsa a accentuat că acest proiect a fost implementat datorită suportului poporului american și al celui polonez, oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul Fondului de Granturi Mici al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale. Costurile totale ale proiectului sunt următoare: bugetul total – 399.795 MDL, contribuţia donatorului – 312.595 MDL, contribuţia Consiliului raional – 87.200 MDL.

Adelina Barbăneagră a trecut în revistă toate activitățile proiectului „Generaţii tinere active pentru trecut”: lansarea proiectului, evaluarea situaţiei existente a celor 19 muzee din raionul Ştefan Vodă, cursuri de formare la subiectul dezvoltarea atractivităţii muzeelor, renovarea şi dotarea a cinci muzee de importanţă regională din satele Talmaza, Crocmaz, Copceac, Răscăieți, Tudora, organizarea şi desfăşurarea campaniei „Colecţii şi colecţionari”. Numărul beneficiarilor este foarte mare: 19 manageri şi membri ai activului muzeelor din 17 localităţi ale raionului, care au participat la instruirile în planificare, educaţie şi marketing; direcţia cultură, tineret, sport şi turism, direcția generală educaţie a Consiliului Raional Ştefan Vodă, 17 primari ai localităţilor în care există muzee, 2000 de tineri şi adolescenţi din 17 localităţi, care au fost încadraţi în ateliere de lucru şi instruiţi în arta jurnalismului şi a colecţionării. Folclorul tradiţional, specific localităţii, deprinderile acumulate şi obiectele confecţionate la atelierele de creaţie, în cluburile pe interese au fost prezentate în cadrul expoziţiei finale a proiectului „Urcaţi copii în caravana muzeelor”, înalt apreciată de conducerea raionului, de cei prezenți la eveniment. Rezultatele finale confirmă că principalele obiective ale proiectului au fost realizate cu succes.

Momentul de vârf al evenimentului a fost Gala muzeografului tânăr, la care președintele și vicepreședintele raionului au înmânat diplome și trofee pentru activitatea de cercetare, salvare şi conservare a patrimoniului spiritual şi material al ţinutului de baştină în cadrul proiectului „Generații tinere active pentru trecut”, pentru implicare activă în campania „Colecții și colecționari”, pentru susținere și implicare activă în implementarea proiectului.