Suntem urmașii lui Ştefan cel Mare

„…Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi-a urmaşilor urmașilor voştri în veacul vecilor…”.

satu

Este bine ca noi să cunoaştem cât mai bine şi mai mult despre domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt, care a preluat tronul la 12 aprilie 1457, fiind încă la o vârstă tânără, dovedindu-se a fi un conducător de oşti iscusit, un diplomat bun, un monarh cu iubire şi credinţă.

Astăzi, când s-au deschis noi perspective de dezvoltare, avem acces la cultură, la informaţie, iar tineretul are posibilitatea de a-şi organiza un viitor european, un viitor demn de timpurile pe care le trăim. Înainte de toate, însă, avem nevoie de cultivarea unui spirit patriotic al conştiinţei de neam, al dragostei faţă de trecut, istorie, limbă, cultură.

Fără conştiinţă de neam, nu putem avea conştiinţă istorică. Iar un popor fără conştiinţă istorică este condamnat la dispariţie.

De aceea, menirea profesorului şi a bibliotecarului este ca, prin diferite activităţi, să promoveze cartea, să ajute cititorul să cunoască mai bine istoria neamului.

Expoziţia de carte „Suntem urmaşii lui Ştefan cel Mare” a expus lucrări ale scriitorilor Mihail Sadoveanu, Vlad Zbârciog, Nicolae Dabija, ale istoricului Nicolae Grigoraş. Elevii, citindu-le, şi-au lărgit cunoştinţele despre marele voievod.

La biblioteca publică am organizat ora literară cu elevii clasei a VI-a, însoţiţi de profesoara Zinaida Revenco.

Am vorbit despre viaţa şi activitatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, despre luptele pe care le-a purtat şi victoriile obţinute, în urma cărora a ctitorit biserici și mănăstiri drept mulțumire adusă lui Dumnezeu.

După ce a purtat cu destoinicie coroana de Domn al Moldovei, apărându-i libertatea şi integritatea timp de aproape jumate de secol, s-a stins din viață la 2 iulie 1504, găsindu-şi locul de veci sub o piatră de marmoră la mănăstirea Putna, ctitorită de dânsul.

S-a povestit despre copiii lui, îndeosebi despre fiica Elena şi fiul Bogdan, care va moşteni tronul lui Ştefan după moartea acestuia.

Informaţiile prezentate le-a trezit interesul de a cunoaşte mai multe despre viaţa şi domnia lui Ștefan cel Mare. Şi mai activi au fost elevii, când discuţia a ajuns la legendele despre Ştefan cel Mare, care circulă în popor şi până astăzi, unele fiind cunoscute din cărţile citite.

De asemenea, cunosc bine legende despre Ştefan cel Mare şi membrii teatrului „Epilog”, elevii claselor VI, VII, VIII de la gimnaziul „Tudor Strişcă” din sat, condus de directorul adjunct pentru educaţie, Lidia Cojocaru. Dumneaei îi ghidează şi le altoieşte dragostea de teatru şi frumos.

Au fost puse în scenă legende despre viaţa lui Ştefan cel Mare, elevii și-au demonstrat măiestria în faţa întregului gimnaziu din sat şi în faţa colectivelor de teatru din şcolile din raion, participând la concursul „Trăieşte-ţi clipa”. S-au recitat poezii şi s-au cântat cântece despre Domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Aş vrea să închei cu cuvintele Domnitorului:

Eu vă las în grija mare,
Idealul meu cel Sfânt –
Să staţi strajă la hotare,
Să păziţi acest pământ!

Raisa CIOBANU,
șefa bibliotecii din Satul Nou, raionul Cimişlia