Patrimoniul arheologic al raionului Cimişlia: documentare, cercetare, valorificare

O conferinţă cu denumirea de mai sus s-a desfăşurat, în data de 24 martie 2016, la Cimişlia.

Vlad Vornic, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice, prezintă rezultatele săpăturilor de pe teritoriul raionului Cimişlia. Foto de Ion JALBĂ
Vlad Vornic, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice, prezintă rezultatele săpăturilor de pe teritoriul raionului Cimişlia. Foto de Ion JALBĂ

Organizat de către Consiliul Raional Cimişlia în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi cu Agenţia Naţională Arheologică, evenimentul s-a bucurat de un interes deosebit nu numai din partea gazdelor, ci şi a persoanelor interesate de trecutul nostru istoric din raioanele învecinate, printre cei prezenţi fiind şi delegaţii din oraşele Căuşeni şi Leova.

În debutul conferinţei, Mihai Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, a vorbit despre importanţa temei discutate, menţionând că monumentele istorice descoperite pe teritoriul acestei unităţi teritorial-administrative au scos la iveală interesante detalii despre viaţa şi activitatea strămoşilor noştri.

Conducătorul raionului Cimişlia a făcut un apel către toţi cei aflaţi în sală să depună eforturi susţinute în vederea studierii şi dezvoltării tezaurului cultural-istoric pe care îl avem.

În continuare, au fost prezentate trei comunicări ştiinţifice. Primul dintre savanţi a vorbit dr. Vlad Vornic, directorul Agenţiei Naţionale Arheologice. „Situat într-o zonă geografică ce a oferit condiţii prielnice de trai pentru comunităţile umane din cele mai vechi timpuri, a spus el, raionul Cimişlia dispune de un patrimoniu arheologic bogat şi variat, cuprinzând peste 140 de situri de diferite tipuri (tumuli, aşezări, cimitire, fortificaţii etc.). Din categoria monumentelor arheologice face parte şi faimosul Val al lui Traian de Sus, care străbate spaţiul pruto–nistrean pe o distanţă de 120 de kilometri şi 420 de metri, de la oraşul Leova până la satul Copanca, impresionând şi astăzi prin întinderea lui şi proporţiile impunătoare”.

Vlad Vornic a salutat iniţiativele Consiliului Raional Cimişlia şi ale primăriei oraşului privind valorificarea monumentelor istorice. Primul pas în această direcţie a fost făcut prin constituirea unui grup special de lucru. A doua acţiune a ţinut de organizarea conferinţei ştiinţifice cu tema „Patrimoniul arheologic al raionului Cimişlia: documentare, cercetare, valorificare”. Următoarele eforturi trebuie orientate spre desfăşurarea lucrărilor de cercetare propriu zise.

La acest capitol, un interes deosebit prezintă tumulul nr. 8 de la Cimişlia, cercetat în anul trecut graţie suportului oferit de către administraţia publică locală. Drept rezultat al săpăturilor arheologice, au fost descoperite un complex de cult şi un şanţ ritual de la sfârşitul mileniului IV înainte de Hristos, precum şi mai multe înmormântări datând din eneoliticul târziu şi până în evul mediu.

Savantul Sergiu Matveev a relatat despre investigaţiile efectuate cu prilejul construcţiei drumului Sagaidacul Nou – Codreni, care s-au soldat cu scoaterea la lumină, printre altele, a trei cuptoare de olărie din secolul IV după Hristos, primele de acest fel din zona geografică respectivă.

În opinia unui alt cercetător, Sergiu Popovici, nu mai puţin importante pentru arheologia şi istoria naţională sunt descoperirile făcute prin intervenţiile de salvare la valorosul sit arheologic de la Lipoveni, puternic afectat, din păcate, în ultimele decenii de o nisipărie neautorizată.

La conferinţă s-a menţionat că patrimoniul arheologic imobil, constituind o componentă esenţială a moştenirii culturale naţionale, trebuie inventariat complet şi protejat în mod obligatoriu, iar cele mai reprezentative monumente, precum sunt, de pildă, Valul lui Traian de Sus sau Movila triplă de la Ecaterinovca, trebuie să fie explorate, conservate şi valorificate din punct de vedere istoric.