Măsuri pentru prevenirea pestei porcine africane

   La 25 martie anul curent, a fost convocată şedinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Cimişlia. Fiind condusă de către preşedintele raionului Cimişlia, Mihai Olărescu, această comisie a adoptat două documente: planul măsurilor de prevenire a pestei porcine africane şi programul de biosecuritate.  

Ion Dascăl, şeful secţiei sănătatea animală din cadrul Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Cimişlia, vorbeşte despre pericolul pestei porcine africane,  Foto de Ion JALBĂ
Ion Dascăl, şeful secţiei sănătatea animală din cadrul Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Cimişlia, vorbeşte despre pericolul pestei porcine africane, Foto de Ion JALBĂ

  În cadrul discuţiilor care au fost purtate, mai ales pe marginea primei chestiuni, s-a menţionat că până în prezent pesta porcină africană nu a fost niciodată confirmată în Republica Moldova, dar, începând cu anul 2007, boala evoluează în state estice, cum ar fi Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus. S-a remarcat cu multă îngrijorare că pesta porcină africană a fost descoperită şi în localitatea Stepanovca din regiunea Odesa, aflată la o depărtare de numai 1,5 kilometri de hotarul ţării noastre.

  Pe continentul european, ea a mai fost atestată, în trecut, în Spania, Portugalia, Franţa, Olanda şi Italia, în cea din urmă fiind şi în prezent cantonată în insula Sardinia, de unde, datorită particularităţilor geografice, pesta porcină africană nu a difuzat pe continent, în ultimii 30 de ani.

  Începând cu luna ianuarie 2014, mai multe mii de cazuri la porcii mistreţi şi câteva zeci de focare la porcii domestici au fost notificate de patru state membre ale Uniunii Europene: Lituania, Letonia, Polonia şi Estonia.

  La şedinţă s-a atras atenţia asupra faptului că pesta porcină africană este o boală cauzată de un virus foarte rezistent în mediu şi alimente, afectând toţi porcii domestici şi sălbatici. Această rezistenţă ieşită din comun şi particularităţile biologice ale virusului au făcut imposibilă producerea unui vaccin eficient, până în prezent.

  Comisia pentru situaţii excepţionale a aprobat planul măsurilor de prevenire a pestei porcine africane în localităţile raionului Cimişlia. Se prevede informarea deţinătorilor de porci prin intermediul presei despre pericolul apariţiei acestei boli – tabloul clinic şi consecinţele care pot avea loc în urma declanşării acesteia. Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Cimişlia va supraveghea în fiecare zi efectivele de porcine din gospodăriile individuale şi cele corporative, va intensifica măsurile sanitar-veterinare la pavilionul de carne din piaţa centrală a oraşului Cimişlia. S-a decis interzicerea comercializării porcinelor la piaţa de animale din centrul raional, dar şi la alte pieţe din raion.

  Întreprinderea de stat silvo-cinegetică Cimişlia va monitoriza zilnic situaţia în efectivele de mistreţi din fauna sălbatică, va informa Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Cimişlia despre toate cazurile de îmbolnăviri şi mortalitate a acestor animale, va amenaja locul pentru nimicirea mistreţilor morţi şi bolnavi, asigurându-se cu substanţele respective pentru incinerarea cadavrelor.

  O serie de sarcini au fost, de asemenea, puse în faţa autorităţilor publice locale de nivelul unu. Iar Inspectoratul de poliţie Cimişlia va interzice deplasarea camioanelor cu porcine şi transportarea acestor animale pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor în care există autorizaţii de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

                                                                                     Ion CIUMEICĂ