Inovațiile și lacunele noii legi a achizițiilor publice

  Prevederile noii legi cu privire la achizițiile publice au fost discutate în cadrul unei ședințe a Clubului Jurnaliștilor de Investigație, a reprezentanților societății civile și ai Curții de Conturi.

inovatiilegea

  Legea cu privire la achizițiile publice va intra în vigoare la 1 mai 2016 și a fost elaborată în baza directivelor europene. Aceasta are drept scop excluderea situațiilor ce vizează conflictele de interese, obligând membrii grupurilor care desfășoară licitații publice să semneze declarații pe propria răspundere pentru a evita un eventual conflict.

  Pe lângă agenții economici, noua lege le va permite și organizațiilor nonguvernamentale să participe la licitații, iar în cadrul grupurilor responsabile de licitații vor fi incluși și reprezentanți ai societății civile. O nouă novație a legii o constituie capitolul „Siguranța mediului înconjurător”, care va obliga grupurile de lucru să ia în calcul și acest factor în cadrul pronunțării deciziilor.

  „Dacă, anterior, autoritățile erau obligate să aleagă cea mai ieftină ofertă în cadrul licitațiilor, acum, acestea vor avea dreptul să opteze pentru oferta cea mai favorabilă la capitolul „preț–calitate”, a declarat Gheorghe Ghidora, șef-adjunct al Secției reglementare și control din cadrul Agenției Achiziții Publice (AAP).

În cazul înregistrării contestațiilor cu privire la achiziții, semnarea contractului de achiziții urmează a fi suspendată pe un termen de până la 10 zile, timp în care acesta urmează a fi revizuit și soluționat de o structură separată.

Serghei Merjan, expert în domeniul achizițiilor publice, a ținut să menționeze că se arată a fi sceptic față de noua Agenție de soluționare a contestațiilor, care urmează a fi creată până la 1 mai.

„Conform acestei legi, instituția dată va fi subordonată Ministerului Finanțelor, pe când directivele europene prevăd ca un astfel de organ să fie total independent”.

Totodată, noua lege prevede și un control sporit al gestionării banilor publici și al calității serviciilor.

  „În prezent, nu este transparentă monitorizarea executării serviciilor și a lucrărilor. Acum nu putem găsi informații pe paginile web ale instituțiilor cu privire la evoluția executării prevederilor contractuale. Noua lege vine cu reglementări mai clare, care sperăm că vor spori transparența procesului de achiziții publice”, a declarat Natalia Trofim, șefă de direcție în cadrul Curții de Conturi.

  De asemenea, urmează a fi mărit pragul de achiziții ale bunurilor și serviciilor, care urmează să crească de la 40 de mii de lei la 80 de mii, iar suma lucrărilor de la 50 de mii de lei până la 100 de mii de lei. Acest fapt va scuti autoritățile de responsabilitatea de a înregistra contractele achizițiilor la Agenția Achiziții Publice în cazul bunurilor, serviciilor sau al lucrărilor cu o valoare mică.

  La final, participanții la întrunire au menționat că nouă lege nu acoperă tot segmentul public, iar instituțiile statului care participă la achiziții, precum și agenții economici cu capital majoritar de stat, nu sunt obligate să respecte legea. Până în prezent, nu a fost înregistrat nici un caz în care a fost anulat vreun proces de achiziții. 

Daniel Aramă