Un viceministru în vizită la Basarabeasca

Proiectele promovate de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC), precum și rezultatele obținute recent în domeniul vizat, au fost discutate la Basarabeasca, în cadrul unei vizite de lucru a viceministrului Vitalie Ciolac, comunică provincial. md. 

la Basaeabeasca
viceministrul Vitalie Ciolac, la  Basaeabeasca

”Societatea informațională capătă o importanță tot mai mare în economia națională. Ponderea sectorului TIC în PIB-ul național este de circa 8 %, dintre care cea mai mare parte revine comunicațiilor electronice. Totuși, nu trebuie să neglijăm și importanța domeniul tehnologiei informației, care are un potențial înalt de dezvoltare. În acest sens, MTIC a elaborat Strategia de creştere a competitivităţii industriei IT, care vine să susțină mediul de afaceri, creând condiții prielnice pentru activitatea companiilor și atragerea investitorilor străini pe piața internă”, a menționat Vitalie Ciolac în cadrul discuțiilor cu reprezentanții administrației publice locale și cetățenii din raionul Basarabeasca.

Un subiect aparte al discuțiilor au fost planurile de modernizare si implementare a reformelor în cadrul ÎS ”Poșta Moldovei” care prevede diversificarea și lărgirea spectrului de servicii prestate de către aceasta. Începând cu 1 septembrie 2015, întreprinderea a preluat eliberarea prestațiilor sociale achitate anterior prin intermediul Băncii de Economii și Băncii Sociale. ”ÎS ”Poșta Moldovei” este operatorul național cu cea mai vastă infrastructură, cuprinzând 1147 oficii poștale și 11 agenții, fiind prezent practic în fiecare localitate din țară. Pentru a deservi cetățenii în timp redus, dar și a presta servicii de înaltă calitate, au fost demarate un șir de acțiuni de modernizare a întreprinderii” a conchis viceministrul TIC.

Printre cele mai importante proiecte implementate de MTIC au fost menționate și crearea Serviciului unic integrat al apelurilor de urgență 112, implementarea Programului de tranziție la televiziunea digitală terestră, crearea parcurilor virtuale IT, promovarea proiectului  de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicații electronice, precum și despre  facilitățile de care pot beneficia cetățenii la eliberarea actelor de identitate.

În finalul vizitei, Vitalie Ciolac a luat cunoștință de activitatea oficiilor poștale, Biroului de evidență și documentare a populației și a Biroului de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto din oraşul Basarabeasca.

                                                                                                                      Ion CIUMEICĂ